Festival Konvergencie do Žiliny prináša hudobný program venovaný spomienkam pamätníkov 2. svetovej vojny:

„Nikdy nezabudnem na tú noc, prvú noc v tábore, ktorá zmenila môj život na jednu dlhú noc, na noc siedmich pečatí…“
Elie Wiesel, úryvok z básne Never Shall I Forget

Nesmieme zabudnúť – a predsa niektorí popierajú holokaust. Pamätníkov, ktorí si pamätajú hrôzy 2. svetovej vojny, je čoraz menej. Ostávajú však ich príbehy pripomínajúce zlo, aké sa v dejinách nesmie zopakovať. Nórsky klavirista Haakon Smith a jeho manželka, operná speváčka Martha Smith, bývali vo štvrti Washington Heights v New Yorku. Pozorne počúvali a zapisovali spomienky svojich susedov, ktorí prežili holokaust a pretavili ich do hudobno-slovného cyklu „Voices of the Holocaust“. Cyklus piesní počuli ľudia v USA i mnohých krajinách Európy. Vďaka festivalu Konvergencie si ich budete môcť vypočuť v slovenskej premiére v orchestrálnej úprave Daniela Rumlera a v podaní Hilaris Chamber Orchestra, sopranistky Evy Šuškovej, tenoristu Matúša Šimka a klaviristu Haakona Smitha v priestore Novej Synagógy, ktorý umocní odkaz hlasov holokaustu.

V druhej časti večera Vás do sveta židovskej komunity vtiahne Preßburger Klezmer Band s novým spracovaním tradičných klezemerových tancov a jidiš piesní, ktoré boli vydané pred viac ako 70 rokmi na pôvodných šelakových platniach, či už v prostredí Európy alebo v USA.

Program Marilee Eckert, Martha Smith: Voices of the Holocaust pripravili a účinkujú:

 • Hilaris Chamber Orchestra, um. vedúci: Alan Vizváry
 • Haakon Smith (USA / NO) / klavír
 • Eva Šušková / soprán
 • Matúš Šimko / tenor
 • Martha Smith (USA / NO) / sprievodné slovo
 • Daniel Rumler / aranžmány

V programe Pressburger Klezmer Band: Korene / Roots účinkujú:

 • Marta Potančoková / sólový spev
 • Snežana Jović-Werner (Srbsko) / akordeón, sólový spev
 • Andrej Werner / husle, vokály
 • Miro Lago / klarinet, vokály
 • Samo Alexander / kontrabas, sólový spev
 • Valér Miko / klavír, vokály
 • Jano Oriško / bicie, perkusie

Trvanie dvoj-koncertu je 140 minút aj s prestávkou, zmena programu a účinkujúcich vyhradená.

 Súčasťou vstupenky je CD „More Chassidic Songs“.


Koncert Nezabudnúť / Voices of the Holocaust & Pressburger Klezmer Band sa koná v rámci projektu Building Music Bridges / Hudobné mosty – vytváranie priestoru pre medzikultúrny dialóg a dôveru hudbou, ktorý získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Grantov EHP. Projekt bol spolufinancovaný prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je rozvíjanie interkultúrneho dialógu a prostredníctvom aktivít spojených s hudobným umením komunikácia tém tolerancie voči menšinám, rodovej rovnosti, odmietania antisemitizmu a nenávistných prejavov v spoločnosti.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk.

 Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.