JUNIOR BALET BRNO

Baletné predstavenie

NÁRODNÍ DIVADLO BRNO ( NdB2 – Balet – junior company) –  Česká republika

Izabela Gracíková, Zuzana Kučerová, Adéla Kulíšek, Anastasia Lehmann, Amelia Silk, Rashmi Torres, Adam Baštař, Valentin Domsa, Hugo Martinez, Manuel Romero de Haro, Joshua Williams

Historicky prvý program juniorského súboru balet NdB 2, ako jedinečného projektu, ktorý vznikol na pôde baletu Národního divadla Brno začiatkom sezóny 2022/2023.    Pod vedením baletnej majsterky Markéty Pimek Hrabalovej a bývalého sólistu Uladzimíra Ivanoua, sa tento mladý súbor po prvý krát predstaví v troch unikátnych choreografiách. V úvodnej časti Uroboros, čo je názov starodávneho symbolu, predstavujúceho cyklickú podstatu veci, času a nekonečne plynúceho kolobehu života, sa zobrazí večný súboj dobra so zlom. Dynamické tanečné prevedenie bude sprevádzať nevšedná fúzia elektronickej hudby a tradičnej hudby ďalekého Východu od interpretov Choronomad a Murcoff. Baletná majsterka  Markéta Pimek Hrabalová sa v choreografii Vodník inšpirovala tragickým príbehom rovnomennej balady z básnickej zbierky spisovateľa Karla Jaromíra Erbena – Kytice, ktorú zhudobnil najhranejší český skladateľ Antonín Dvořák. K príležitosti vzniku baletu NdB 2 doplnil dvojicu choreografii aj umelecký šéf pán Mário Radačovský. V jeho diele Na krásnom modrom…, v sprievode hudby Johanna Straussa mladšieho, predstaví kvality tohto nádejného mladého súboru, v ktorom sú pohyb a rýchlosť hlavnými atribútmi prejavu.


PROGRAM:

 • UROBOROS   
  Uladzimir Ivanou – choreografia
  Murcoff, Chronomad – hudba

 • NA KRÁSNOM MODROM …
  Mário Radačovský – choreografia
  Johann Strauss ml. – hudba

 • VODNÍK
  Markéta Pimek Habalová – choreografia
  Antonín Dvořák – hudba

Od septembra minulého roka sa v Balete Národného divadla Brno (NdB) zrodil dlho pripravovaný a jedinečný projekt juniorského baletného súboru s názvom Balet NdB 2. Vznikol tak nový súbor mladých talentovaných tanečníkov z rôznych kútov sveta, úzko prepojený s hlavným umeleckým súborom. Projekt, ktorý nemá v strednej a východnej Európe obdobu, zorganizoval a podporil umelecký šéf Baletu NdB Mário Radačovský s podporou riaditeľa NdB Martina Glasera a Juhomoravského kraja. V súčasnosti v súbore pôsobí 12 tanečníkov z Českej republiky, Kanady, Maďarska, Španielska, Švajčiarska a Anglicka. Tanečníci sú súčasťou najvýznamnejších, nielen klasických titulov z repertoáru Baletu NdB, ale budú účinkovať aj v ďalších projektoch. Počas každej sezóny budú v Divadle Reduta v Brne uvedené dve premiéry.

V úvodu programu sa predstaví choreografia Uroboros. Názov antického symbolu, ktorý predstavuje cyklickú povahu vecí, času a nekonečného nepretržitého behu života, ktorého súčasťou je večný boj dobra a zla, sa stal námetom pre choreografiu, ktorej dynamické predstavenie bude sprevádzať nezvyčajná fúzia elektronickej a stredovekej hudby od Chronomad, Murcof a skladateľa Guillauma de Machauta. Choreografia Mária Radačovského, umeleckého šéfa Baletu NdB, s názvom Na krásnom modrom…, sprevádzaná hudbou Johanna Straussa mladšieho, ukáže kvality tohto nádejného mladého súboru, kde hlavnými atribútmi sú pohyb a rýchlosť. Markéta Pimek Habalová, baletná majsterka Baletu NdB, vstúpila po nedávnom úspechu s Popoluškou do novej tvorivej fázy. Pri choreografii Vodník sa inšpirovala tragickým príbehom rovnomennej balady z kultovej básnickej zbierky spisovateľa Karla Jaromíra Erbena Kytica, ktorú v roku 1896 zhudobnil svetovo najhranejší český skladateľ Antonín Dvořák.


Vstupné: 20,- €

Predaj vstupeniek v pokladni Domu umenia a na www.ticketportal.sk
Náš program nájdete aj na www.navstevnik.sk  kde je možné si ONLINE rezervovať lístky.
Pokladňa 
Domu umenia Piešťany v pondelok – piatok 14.oo – 17.oo a hodinu pred podujatím.
Telefón: 033/24 58 001


Podujatie je súčasťou festivalu 68. music festival Piešťany.