Ladislav Grosman je slovenskej verejnosti známy predovšetkým vďaka filmu Obchod na korze. Juraj Nvota v spolupráci so synom Jakubom Nvotom siahli po jeho poviedke, ktorá rozpráva o transporte slobodných židovských dievčat do koncentračných táborov. Vo svojej dramatizácii vytvorili pestrofarebný svet židovskej obce v tieni nástupu fašizmu a nacizmu. Sledujeme každodenné radosti a starosti židovských rodín a ich vzťahy s predstaviteľmi väčšinovej spoločnosti. Inscenácia sa odvíja ako nikdy nekončiaca židovská anekdota až do momentu zásadného spoločensko-politického zlomu, ktorý navždy tragicky poznačil tisícky osudov. Aktuálnosť je možné vidieť v uchopení témy ako zrkadla našich súčasných životov a pocitov v tieni nástupu populizmu a extrémizmu.

DRAMATIZÁCIA Juraj Nvota, Jakub Nvota RÉŽIA Juraj Nvota DRAMATURGIA Andrea Dömeová SCÉNA A KOSTÝMY Mona Hafsahl MASKY Martin Blizniak PROJEKCIA Lukáš Kodoň HUDBA Milan Vyskočáni POHYBOVÁ SPOLUPRÁCA Jakub Jablonský ÚČINKUJÚ Zuzana Konečná, Szidi Tobias, Miroslav Noga, Zita Furková, Anna Šišková, Ady Hajdu, Pavol Šimun, Marián Labuda ml., Sarah Arató, Juraj Kemka, Peter Šimun, Matej Landl, Tomáš Turek, Krištof Tobiáš, Jakub Somora PREMIÉRA 7. 10. 2022


Divadlo ASTORKA Korzo ´90

Od svojho založenia v roku 1990 sa hlási k tradícii Divadla na korze, ktoré sa preslávilo objavnými dramaturgickými a režijnými postupmi. Popri moderných interpretáciách klasických hier venuje dnes divadlo pozornosť i súčasným dramatickým textom. Divadlo i jednotliví herci z jeho súboru či tvorcovia, ktorí tú pôsobili, sú držiteľmi mnohých divadelných ocenení, napríklad: DOSKY (Les, Meštiaci, Historky z Viedenského lesa, Kvarteto, Gazdova krv), Ceny a prémie Litfondu, Cena bratislavského diváka (Kométa), Hlavná cena Don Quijote na festivale v Belehrade (Mesiac na dedine).


Ladislav Grosman
1921

Autor existencionálne ladených poviedok a noviel zo života Židov na východnom Slovensku. Prózy publikoval od roku 1960 najmä časopisecky, knižne mu vyšli poviedky Obchod na korze (1965) a Nevěsta (1969). Podľa prvej z nich napísal aj scenár k rovnomennému filmu Obchod na korze, ktorý ako prvý československý film v roku 1966 získal ocenenie Oscar Americkej akadémie filmových vied a umení. Prekladal z češtiny a maďarčiny.


Juraj Nvota
1954

V roku 1977 debutoval v Divadle pre deti a mládež v Trnave, v ktorom následne počas štrnástich sezón vytvoril množstvo pozoruhodných inscenácií. Od roku 1982 spolupracuje s Radošinským naivným divadlom a od roku 1992 je kmeňovým režisérom Divadla ASTORKA Korzo ´90 v Bratislave. Úspešne spolupracuje aj s mnohými českými divadlami a ako režisér sa venuje aj filmovej a televíznej tvorbe. Prednáša na Katedre divadelnej réžie a dramaturgie VŠMU v Bratislave. Je držiteľom viacerých ocenení za divadelnú a filmovú tvorbu. Juraja Nvotu možno označiť za mimoriadne invenčného a tvorivého režiséra so zmyslom pre hravosť a s dôrazom na hereckú tvorivosť. Vo svojich réžiách potvrdzuje vzťah k poetickému a zároveň satirickému divadlu, ktorému ale nechýba spoločenská apelatívnosť.


Jakub Nvota
1977

Absolvoval divadelnú réžiu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Okrem réžie sa venuje aj autorskej tvorbe. Spolu s Kamilom Žiškom založil Túlavé divadlo, kde je dodnes kmeňovým režisérom a autorom. Tvorí aj v ďalších divadlách na Slovensku a v Česku. S Kamilom Žiškom spolupracuje na kabaretných i činoherných projektoch, v ktorých účinkujú ako dvojica. Pravidelne spolupracuje na inscenáciách aj so svojím otcom, režisérom Jurajom Nvotom.


Divadlo ASTORKA Korzo ´90
Ladislav Grosman: Nevesta
19.00 v Divadle ASTORKA Korzo ´90
SVK + ENG subtitles / od 15 rokov / 120 min s prestávkou
VSTUPENKY


Inscenácia je súčasťou programu festivalu Nová dráma/New Drama 2023.