V spolupráci s Regionálnym múzeom v Rzeszowe

 

Výstava konaná pod záštitou veľvyslanca Poľskej republiky na Slovensku prezentuje v širšom kontexte históriu poľskej šable ako jedného z dôležitých historických elementov poľskej národnej tradície a identity. História poľskej šable tvorí totiž neodmysliteľnú súčasť dejín poľského vojenstva od 17. po 20. storočie. Súčasťou inštalácie bude aj niekoľko exemplárov šablí poľskej proveniencie zo zbierok militárií Východoslovenského múzea v Košiciach. Týmto prepojením priam symbolicky akcentujeme potrebu vzájomného spájania a dopĺňania našich kultúr nielen v rámci strednej Európy, ale aj v širšom európskom kontexte.

Trvanie vyśtavy: od 19.5. 2022