Interaktívne exteriérové podujatie v mestskom hrade.