Autorom hry Nikdy Navždy je nemecký dramatik a režisér Falk Richter, ktorý ju v roku 2014 aj sám režíroval v berlínskom Schaubühne. Po takmer desiatich rokoch sa dočkala hra uvedenia aj na Slovensku v réžii umeleckého šéfa DPM Mariána Amslera. Príbehy a najmä detailne vykreslený a obnažený vnútorný svet hlavných hrdinov nestrácajú na svojej aktuálnosti. Osamelosť, túžba po intimite, hľadanie vlastnej identity či strach sú osobné problémy vlastné všetkým postavám. Snažia sa s nimi vyrovnať, ale zdá sa, že celkom márne. Nežijú, len prežívajú podľa vopred napísaného scenára, ktorý nedokážu zmeniť. Uviazli v prostredí, v ktorom nemôžu byť tými, kými naozaj sú. Nie je preto náhoda, že inscenácia, silne podporená hudobnou a pohybovou zložkou, aktivisticky odkazuje aj na nedávnu tragickú udalosť – vraždu v bare Tepláreň.

PREKLAD, TEXTOVÁ ÚPRAVA A RÉŽIA Marián Amsler POHYBOVÁ SPOLUPRÁCA Stanislava Vlčeková SCÉNA A KOSTÝMY Laura Štorcelová SVETELNÝ DIZAJN Róbert Mačkay HUDBA Kristína Smetanová ÚČINKUJÚ Edita Koprivčević Borsová, Lenka Libjaková, Katarína Andrejcová, Šimon Ferstl, Jakub Jablonský PREMIÉRA 5. 12. 2022


Divadlo Petra Mankoveckého

Divadelný súbor DPM vznikol v roku 2015 z iniciatívy jedného ročníka absolventov činoherného herectva na VŠMU. Meno Petra Mankoveckého v názve odkazuje na ich bývalého vedúceho pedagóga. Fungovanie divadla odštartovala inscenácia September 2015, no na divadelnej scéne sa naplno etablovali o rok neskôr úspešným imerzným site specific projektom Porucha (Vianoce v Stalkville), ktorý s nimi na motívy hry Falka Richtera vytvorila česká režisérka Petra Tejnorová. Neskôr súbor priniesol viacero ďalších inscenácií reagujúcich na aktuálne témy, ktoré boli divácky úspešné i kritikou uznávané a objavili sa v programoch rôznych divadelných festivalov. Neutíchajúca túžba a entuziazmus sú hnacím motorom mladého kolektívu, ktorý sa usiluje vyplniť medzeru v súčasnom (nielen) divadelnom priestore.


Falk Richter
1969

Narodil sa v Hamburgu, kde vyštudoval divadelnú réžiu. Vo svojich hrách, ktoré väčšinou aj sám režíruje, zachytáva najaktuálnejšie témy dneška. Oproti súčasnému spôsobu života, ktorý charakterizuje napríklad bezdôvodné násilie či depresia, stavia trpkú iróniu. Nemecká kritika spája jeho tvorbu aj s pojmom politické divadlo. Richterove texty boli preložené do viac ako 30 jazykov a uvádzajú sa po celom svete. V posledných rokoch sa intenzívne venuje projektom, ktoré rovnocenne prepájajú text, hudbu a tanec. Ako hosťujúci profesor réžie pôsobil na Akadémii dramatických umení Ernst Busch v Berlíne.


Marián Amsler
1979

Je absolventom odboru divadelná dramaturgia a postgraduálneho štúdia v odbore činoherná réžia na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Už od skončenia štúdia režijne spolupracuje s mnohými slovenskými i českými divadlami. V roku 2005 sa stal spoluzakladateľom nezávislého Divadla Letí v Prahe, ktoré sa dodnes sústreďuje výhradne na súčasné dramatické texty. Od roku 2008 pôsobil ako interný režisér v HaDivadle v Brne a v rokoch 2010 – 2014 bol aj jeho umeleckým šéfom. V rokoch 2015 – 2018 bol režisérom a umeleckým šéfom v Divadle ASTORKA Korzo ´90. V súčasnosti je umeleckým šéfom nezávislého Divadla Petra Mankoveckého. Amslerovu režijnú poetiku predstavujú aj jasne sformulované idey a názory na súčasnosť, ktoré prezentuje širokou škálou výrazových prostriedkov zomknutých do osobitého celku.

Vznik inscenácie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, Bratislavský samosprávny kraj, Nadácia mesta Bratislava a Nemecké veľvyslanectvo Bratislava.


Divadlo Petra Mankoveckého
Falk Richter: Nikdy Navždy
16.00 v Divadle DPM na Pionierskej 17
SVK + ENG subtitles / od 15 rokov / 85 min bez prestávky


Inscenácia je súčasťou programu festivalu Nová dráma/New Drama 2023.