Počas apríla v priestoroch Galérie Artotéka svoju tvorbu predstaví Aliza Orlan Venus. Kurátorkou výstavy s názvom Fluidita – rod/telo je Gabriela Gažová. Výstava je dostupná formou online virtuálnej prehliadky na https://tinyurl.com/alizaorlanvenus.

Fluidita je pojem, ktorý tvorí hlavnú tému projektu. Je to niečo nehmatateľné a neuchopiteľné, najmä kvôli svojej rôznorodosti a premenlivosti. Projekt je primárne zameraný na vývoj myšlienok, názorov, ktoré sa u každého jednotlivca počas života menia a špecifikujú. Jedným zo zámerov projektu je poukázať na slovné spojenie gender fluidita ako spektra nehmatateľných diverzít a jedinečnosti každého človeka. Práve poznanie spektra, kde sa nachádzame je dôležité pri poznaní vlastnej osobnosti. Táto idea je zobrazená na sérii kresieb s tématikou rodu - kde sa hľadajú spoločné a rozdielne črty v ľudskom bytí, zobrazení prírodných anomálií v ľudskom podvedomí, hľadanie vzájomnej tolerancie a poukazovaní predurčenosti rolí v spoločnosti.

Aliza Orlan Venus: Fluidita - rod/telo /5. 4. - 30. 4. 2021/
Online virtuálna prehliadka: https://tinyurl.com/alizaorlanvenus
Galéria Artotéka, Mestská knižnica v Bratislave, Kapucínska 1
Kurátorka: Gabriela Gažová