Pri príležitosti životného jubilea herečky a členky MS Evy Kristinovej prinášame verejnosti výstavu mapujúcu významné slovenské divadelné a filmové inscenácie, v ktorých účinkovala.

Divadelný ústav Bratislava v spolupráci s Domom Matice slovenskej v Nitre prinášajú výstavu legendárnej slovenskej herečky Evy Kristinovej (5.8.1928). Autorom výstavy je Karol Mišovic a grafické riešenie prevzala Viera Burešová. Výstavu pripravil Divadelný ústav Bratislava v roku 2018 pri príležitosti herečkinho významného životného jubilea. Archívne fotografie z Divadelného ústavu a Slovenského filmového ústavu predstavia umeleckú cestu Evy Kristinovej, známej divadelnej a filmovej herečky. Kristinovej kariéra odzrkadľuje širokú škálu ženských postáv predstavujúcich najmä silné, ostré charaktery, ženy vládkyne aj hrdé matky.

Eva Kristinová svoju divadelnú púť začínala prihlásením na Odborný divadelný kurz v Bratislave (1948), v čom ju však rodičia spočiatku nepodporovali. Napokon svoju dcéru na prijímacie pohovory pustili a tu mladú Evu vďaka svojmu, priam nezvyčajnému, potenciálu a temperamentu prijali. O rok na to sa už dostala na dosky Slovenského národného divadla. Jej umelecký naturel bol nezameniteľný a to bolo aj hlavným dôvodom, prečo zo začiatku musela stáť v tieni kolegýň, ktoré stvárňovali roly jemných múz a nevinných dievok. Naopak, Eva Kristinová vynikala v úlohách žien duchaplných, asertívnych, ale často aj konfliktných. Spočiatku bola obsadená do úloh utrápených žien (Ujo Váňa, Statky-Zmätky, Dom Bernardy Alby), no postupne sa ukazovalo, že ako herečka vie bezchybne vyjadriť schopnosť sugestivity prejavu hier našich i svetových klasikov na javisku (Macbeth, Hamlet, Bačova žena), ale aj pred kamerami (Kubo, Rysavá jalovica, Škriatok, Bičianka z doliny). Ako jedna z mála našich herečiek dokázala vyhovieť princípom herectva nemeckého dramatika Bertolta Brechta a stvárnila tri ústredné postavy v inscenáciách jeho hier (Dobrý človek zo Sečuanu, Kaukazský kriedový kruh, Matka Guráž a jej deti).

Umelkyňa Eva Kristinová vynikala nielen ako herečka, ale aj ako recitátorka slovenských a českých básnikov. So svojím špecifickým talentom sa presadila v divadle, filme, ale aj v televíznych inscenáciách. Posledné roky sa venovala najmä pozdvihnutiu národného povedomia a ako členka Matice slovenskej účinkovala na stovkách matičných podujatí. Eva Kristinová ostáva neodmysliteľnou súčasťou slovenského dramatického a filmového umenia, ale aj súčasťou matičného hnutia.

Termín: 3.6.2019 – 30.6.2019
Vernisáž: 3.6.2019 o 17.00hod.
Kurátor: Mgr. art. Karol Mišovic PhD.
Miesto: Dom MS v Nitre, výstavná miestnosť

Väčšie skupiny, alebo záujem navštíviť výstavu mimo otváracie hodiny je potrebné nahlásiť na tel. č. 0918/113 212 alebo mailom na dms.nitra@matica.sk.

Bližšie informácie na www.facebook.com/dmsnitra.

Organizátor: Dom MS v Nitre, Divadelný ústav Bratislava