Vyhľadať podujatie

Nitrianska galéria

Župné námestie 3
949 01 Nitra
Slovensko

www.nitrianskagaleria.sk

+421 37 657 96 41-3Otváracie hodiny

Utorok 10:00 - 18:00
Streda 10:00 - 18:00
Štvrtok 10:00 - 18:00
Piatok 10:00 - 18:00
Sobota 13:00 - 18:00
Nedeľa 13:00 - 18:00

O nás

VZDELÁVACIE PROGRAMY

Júl – október 2020:
Odkazy súčasného umenia
Súťaž pre návštevníkov tvorivých dielní.

September – október 2020:
Workshopy s umelcami
Workshopy zamerané na výtvarné spracovanie textílií a alternatívnych materiálov, ktoré budú viesť profesionálni umelci.
Program pre školské skupiny (II. stupeň ZŠ, SS, gymnáziá, ZUŠ, VŠ)

September – október 2020:
Tvorivé výtvarné dielne k výstave Odkazy súčasného umenia
Program pre školské skupiny (MŠ. ZŠ, SS, gymnáziá, ZUŠ, ŠZŠ, VŠ) / utorok – piatok
Program pre deti a mládež (6 -17 rokov) / utorok
Program pre dospelých / streda

September- november 2020:
Tvoriť môže každý! (12. ročník)
Tvorivé dielne pre deti a žiakov so špeciálnymi potrebami.

Zmena programu vyhradená.
Viac informácií na www.nitrianskagaleria.sk.

Program