Vyhľadať podujatie

Nitrianska galéria

Župné námestie 3
949 01 Nitra
Slovensko

www.nitrianskagaleria.sk

+421 37 657 96 41-3Otváracie hodiny

Utorok 10:00 - 18:00
Streda 10:00 - 18:00
Štvrtok 10:00 - 18:00
Piatok 10:00 - 18:00
Sobota 13:00 - 18:00
Nedeľa 13:00 - 18:00

O nás

VZDELÁVACIE PROGRAMY

Júl – október 2020:
Odkazy súčasného umenia
Súťaž pre návštevníkov tvorivých dielní.

September – október 2020:
Workshopy s umelcami
Workshopy zamerané na výtvarné spracovanie textílií a alternatívnych materiálov, ktoré budú viesť profesionálni umelci.
Program pre školské skupiny (II. stupeň ZŠ, SS, gymnáziá, ZUŠ, VŠ)

September – október 2020:
Tvorivé výtvarné dielne k výstave Odkazy súčasného umenia
Program pre školské skupiny (MŠ. ZŠ, SS, gymnáziá, ZUŠ, ŠZŠ, VŠ) / utorok – piatok
Program pre deti a mládež (6 -17 rokov) / utorok
Program pre dospelých / streda

September- november 2020:
Tvoriť môže každý! (12. ročník)
Tvorivé dielne pre deti a žiakov so špeciálnymi potrebami.

Zmena programu vyhradená.
Viac informácií na www.nitrianskagaleria.sk.

Program


20. 5. PIATOK

Výstavy
Akty X Akty X
Dočasná expozícia je venovaná aktu a jeho značnému zastúpeniu vo fonde kresby galérie. Vybrané kresby od Viktora Belányiho (1877 – 1955) a…
Piatok 20.05.2022, 10:00

21. 5. SOBOTA

Výstavy
Akty X Akty X
Dočasná expozícia je venovaná aktu a jeho značnému zastúpeniu vo fonde kresby galérie. Vybrané kresby od Viktora Belányiho (1877 – 1955) a…
Sobota 21.05.2022, 13:00

22. 5. NEDEĽA

Výstavy
Akty X Akty X
Dočasná expozícia je venovaná aktu a jeho značnému zastúpeniu vo fonde kresby galérie. Vybrané kresby od Viktora Belányiho (1877 – 1955) a…
Nedeľa 22.05.2022, 13:00

24. 5. UTOROK

Výstavy
Akty X Akty X
Dočasná expozícia je venovaná aktu a jeho značnému zastúpeniu vo fonde kresby galérie. Vybrané kresby od Viktora Belányiho (1877 – 1955) a…
Utorok 24.05.2022, 10:00

25. 5. STREDA

Výstavy
Akty X Akty X
Dočasná expozícia je venovaná aktu a jeho značnému zastúpeniu vo fonde kresby galérie. Vybrané kresby od Viktora Belányiho (1877 – 1955) a…
Streda 25.05.2022, 10:00

26. 5. ŠTVRTOK

Výstavy
Akty X Akty X
Dočasná expozícia je venovaná aktu a jeho značnému zastúpeniu vo fonde kresby galérie. Vybrané kresby od Viktora Belányiho (1877 – 1955) a…
Štvrtok 26.05.2022, 10:00