Vyhľadať podujatie

Slovenské poľnohospodárske múzeum v Nitre

Dlhá 92
950 50 Nitra
Slovensko

www.spmnitra.sk
muzeum@agrokomplex.sk
+421 37 657 25 53Otváracie hodiny

Utorok 09:00 - 17:00
Streda 09:00 - 17:00
Štvrtok 09:00 - 17:00
Piatok 09:00 - 17:00
Sobota 09:00 - 17:00
Nedeľa 13:00 - 17:00

O nás

História
Múzeum bolo založené 23.10.1922 v Bratislave. Výstavba jeho sídla sa uskutočnila v r. 1924-28, nachádzalo sa v budove na Vajanskom nábreží, kde v súčasnosti sídli SNM. Počas výstavby múzea v r. 1927 sa v ešte nedokončenej budove konala „Výstava slovenských žúp“, ktorej exponáty sa stali základom zbierkového fondu. Zbierkový fond sa rozširoval najmä zásluhou škôl, inštitúcií, výskumných ústavov, podnikov a jednotlivcov, narástol do jednotlivých expozícií tak, že 4. 5. 1936 bolo múzeum pre širokú verejnosť slávnostne otvorené. Táto významná udalosť sa zapísala do dejín ako prvá naživo vysielaná relácia v rozhlase.
Počas 2. svetovej vojny bola budova múzea poškodená, z tohto dôvodu v r. 1960 bolo sídlo múzea premiestnené do Nitry. Najskôr sa výstavné priestory nachádzali pod Nitrianskym hradom na Samovej ulici č. 4.
Od 1.1.1978 patrí múzeum pod správu štátneho podniku Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra. Zo Samovej ulice sa múzeum presťahovalo na Dlhú ulicu č. 92, kde sa nové expozície sprístupnili verejnosti v r. 1992. Dnes sa expozície rozprestierajú na ploche cca 8 900 m2, okrem výstavných priestorov je súčasťou múzea aj skanzen, nitrianska poľná železnica a knižnica. Celková plocha areálu múzea dnes zaberá rozlohu viac ako 30 hektárov.

Expozície

Nová expozícia: Učebnice a učebné pomôcky v budove historickej školy

Súbor dokladov o minulosti poľnohospodárstva predstavuje viac ako 20 tisíc exponátov. Návštevníci si môžu pozrieť tieto expozície:

• Najstaršie dejiny poľnohospodárstva
• Poľnohospodárske motívy v umení

• Tradičné remeslá (spracovanie ľanu a konope, modrotlač, debnárstvo, kolárstvo, garbiarstvo, kováčstvo)
• Spracovateľstvo - vývoj potravinárskeho priemyslu (vinohradníctvo a vinárstvo, pivovarníctvo, liehovarníctvo, cukrovarníctvo, konzervárenstvo, mlynárstvo, pekárstvo, olejárstvo, mäsiarstvo, mliekárstvo)
• Poľnohospodárske stroje: hnacie agregáty, traktory, geple, turbíny, motory,
• Poľnohospodárske letectvo
• Ochrana roľníckej usadlosti pred požiarom 
• Skanzen

Ojedinelý súbor ľudovej architektúry predstavuje skanzen (múzeum v prírode). Základný kameň bol položený v r. 1982, dnes sa v ňom nachádza 33 objektov. Návštevníci si môžu počas prehliadky prezrieť tieto objekty aj v interiéri: škola(Divín, 19. stor.), mliečnica (Čifáry, 20. stor. ), pálenica (Moravské Lieskové, 20. stor.), lisovne oleja - klasická/ľanová (Žirany, 18. stor.) a strojová (Soľ, 20. stor.), voštinársky záboj (Budikovany 19. stor.), valcový mlyn (Cakov, 20. stor.),kamenný mlyn (Franková, 19. stor.), vinohradnícky hajloch (Hontianske Nemce, 19. stor.) a konzum
Ostatné objekty sú prístupné len na prehliadku z exteriéru: pekáreň (Veľký Biel, 20. stor.), salaš (Spišská Belá, 19. stor.), zimná maštaľ (Vyšná Boca, 19. stor.), čistička osív (Rimavská Seč, 20. stor.), stupa na konope - valcová (Rimavská Seč, 20. stor.) a kladivová (Boliarov, 20. stor.), valcha (Liptovský Ondrej, 19. stor.), senníky (severné Slovensko (19. stor.),včelíny (14 objektov z celého Slovenska, 19.-20. stor.), ranostredoveká roľnícka usadlosť (Veľká Morava, 8./9.stor.),symbolický cintorín (kríže z celého Slovenska).
Vzácnym unikátom je úzkokoľajná parná poľná železnica. Do múzea bola prevezená z okolia Želiezoviec, kde sa nachádzali koľajnice z rokov 1881 až 1908. Dnes prevádzkuje Nitrianska poľná železnica 3 parné rušne: U 35.901 Križko (1918), U 36.001 (1949), U 25.001 (1951). Okrem parných rušňov po trati jazdia aj 2 diesel elektrické rušne a 4 vyhliadkové vozne, ktoré prepravujú návštevníkov múzea. Viac informácií o Nitrianskej poľnej železnici na stránke:www.npz.yw.sk

Knižnica obsahuje 42 877 knižných jednotiek (aj časopisy napr. zborník Agrikultúra a i.). Je prístupná verejnosti v čase otváracích hodín múzea. Štúdium kníh a časopisov je možné len v prezenčnej forme v študovni knižnice. Poplatok za jednorazový vstup je rovnaký ako vstupné do múzea (základný / zľavnený). 
Viac informácií na tel. čísle: 037 / 73 36 648

Otváracie hodiny

Pondelok                              zatvorené
Utorok - Sobota                   9.00 - 17.00 hod.
Vstupy s lektorom o 9.00, 11.00, 13.00, 15.00 hod.
Nedeľa                                  13.00 - 17.00 hod.
Vstupy s lektorom o 13.00 a 15.00 hod.

Mimoriadne vstupy (min. 10 osôb) je potrebné nahlásiť 2 dni vopred na tel. čísle: 0911 404 001

Prístup pre vozíčkarov
Vozíčkari si môžu prezrieť vyššie uvedené expozície v interiéri bez problémov, nachádzajú sa v budovách, ktoré sú prízemné, bez schodísk. Sťažený prístup je do interiérov skanzenu, objekty v skanzene je možné prezrieť si väčšinou len z exteriéru.

Dostupnosť
MHD č. 6, 8, 12, 14, 15, 30, 32, výstupná zastávka „Gorazdova“ (konečná)
MHD č. 19, výstupná zastávka „Gorazdova“ (MHD pokračuje smer Janíkovce)

Vstupné
Dospelí - 2 € / osoba
Zľavnené - 1 € / osoba
-      žiaci základných škôl, študenti stredných a vysokých škôl s platným dokladom o štúdiu

Voľný vstup
-      deti do začatia školskej dochádzky (do 6 rokov)
-      ťažko zdravotne postihnutí občania ZŤP vrátane sprevádzajúcej osoby
-      občania nad 60 rokov, ktorí sa preukážu občianskym preukazom

Parkovanie na parkovisku
-   osobné auto - 4 € / 1 auto
-      autobus - 12 € / 1 autobus

Špeciálny program na objednávku
Mimoriadne jazdy vlakom s parným rušňom 170 €. Ukážky spracovateľských technológií (lisovanie oleja) 20 €
Počas hlavných výstav, ktoré sa organizujú v areáli Agrokomplexu, je parkovanie v SPM spoplatnené podľa cenníka Agrokomplexu: (výstava Agrokomplex - 4 € osobné auto, 12 € autobus)


Program

Pre toto vyhľadavanie sme nenašli žiadne udalosti