Srdce a dušu vnímavého publika poteší jarný cyklus koncertov vážnej hudby

Už 5. marca 2023 sa začína 49. ročník Nitrianskej hudobnej jari.
Koncerty sa budú konať vždy o 18.00 h v Synagóge, Ul. Pri Synagóge.

Program:

 • nedeľa, 5. marec 2023
  Slovenský komorný orchester
  Ewald Danel (umelecký vedúci)
  Program: A. Schönberg, R. Strauss

 • štvrtok, 9. marec 2023 
  Le Nuove Musiche
  Ján Kružliak - barokové husle, Stanislav Palúch - barokové husle, Radka Kubínová - barokové husle, Michal Sťahel - barokové violončelo, Jakub Mitrík - 13 zborová baroková lutna a 9 zborová mandora
  Program: Hudobné KleNoty - premiéry, W. J. Lauffensteiner, P. Ch. Durant, C. Kohaut

 • nedeľa, 12. marec 2023 
  Alena Hučková - klavír, Jozef Eliáš - klarinet
  Program: J. Horovitz, B. Kovács, D. Milhaud, A. Grgin, F. Poulenc, A. Piazzolla

 • štvrtok, 16. marec 2023
  Ana Vyparinová-Krsmanovič - akordeón, Zuzana Zamborská - klavír
  Program: "Na gombíkoch a klávesoch", M. Novák, E. Suchoň, B. A. Shehu, L. Milanovič, E. Flecijn, M. Tajčevič, T. Sergeeva

 • nedeľa, 19. marec 2023
  Musica Vista
  Ján Kopčák - saxofón, Diana Čornaková - fagot, Radovan Varga - husle, Ivana Mikundová - cimbal, Roman Kompaník - klavír
  Program: "Piazzolla projekt"

Vstupné 4 €, predpredaj vstupeniek v Turistickom informačnom centre, Štefánikova 1; alebo 30 minút pred koncertom v Synagóge.


Nitrianska hudobná jar ZUŠ Jozefa Rosinského v Nitre

Nitrianska hudobná jar ZUŠ Jozefa Rosinského v Nitre býva tradične súčasťou Nitrianskej hudobnej jari.

Tento rok pri príležitosti 40. výročia úmrtia Bartolomeja Urbanca pripravila Základná umelecká škola Jozefa Rosinského v Nitre cyklus koncertov „Nitrianska hudobná jar Bartolomeja Urbanca“.

Program:

 • pondelok,  20. marec 2023
  Spolu nám to ladí – spoločný koncert žiakov ZUŠ Jozefa Rosinského v Nitre a Základnej umeleckej školy Miloša Ruppeldta v Bratislave
 • utorok, 21. marec 2023
  Jarné pozdravy – spoločný koncert žiakov ZUŠ Jozefa Rosinského v Nitre a jej hostí zo základných umeleckých škôl Nitrianskeho kraja Streda
 • streda, 22. marec 2023
  Rodinné striebro – „Vo víre tanca“ – koncert študentov Katedry klávesových nástrojov Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU z Bratislavy a najmenších žiakov klavírneho oddelenia ZUŠ Jozefa Rosinského v Nitre, ktorí zahrajú piesne slovenských skladateľov 20. storočia
 • štvrtok, 23. marec 2023
  Koncert pedagógov ZUŠ Jozefa Rosinského v Nitre –pri príležitosti dňa učiteľov

Na tieto koncerty je vstup voľný.

Nitriansku hudobnú jar pripravilo Mesto Nitra a Základná umelecká škola Jozefa Rosinského v Nitre.