BIELE DIVADLO / Metodické hry - určené na scitlivenie správania, vnímania a kreativitu

O Divadle v divadle je program pre žiakov ZŠ 1.stupňa, kde cez zážitok ponúkame metodické hry zamerané na

  • Komunikačné zručnosti
  • Objavovanie seba a svet
  • Verbálne zručnosti

Cieľom je scitlivenie správania a vnímania v rôznych situáciách, s ktorými sa v bežnom živote stretávajú. Ide predovšetkým o to, aby deti  boli pripravené VYTVORIŤ situáciu, ZMENIŤ situáciu a OPRAVIŤ situáciu.

A zároveň, aby deti pochopili, že aj poznanie môže byť zábavné.

AUTORSKÝ TÍM: Nina Zemanová a členovi BD