Vyhľadať podujatie

OBEC STAVIA: VIEDENSKÝ MODEL SOCIÁLNEHO BÝVANIA

Piatok 25.09.2020, 09:00
Obec stavia
Viedenský model sociálneho bývania
Úspešný príbeh


Výstava Viedenský model sociálneho bývania nám odhaľuje ako Viedeň už 100 rokov poskytuje svojím obyvateľom dostupné bývanie. Približne 60 percent Viedenčaniek a Viedenčanov dnes žije v mestských bytoch alebo v bytovej výstavbe financovanej mestom Viedeň. Každý rok mesto investuje približne 500 miliónov eur do novostavieb, sanácií a na podporu ľudí s veľmi nízkymi príjmami. Vysoký podiel dotovaných bytov má tlmiaci účinok na ceny na súkromnom realitnom trhu a zabezpečuje tým sociálne premiešanie obyvateľov mesta. Zvláštne na Viedni je to, že podľa miesta bydliska neviete rozpoznať koľko daná osoba zarába. Odkiaľ finančné prostriedky na dotované bývanie pochádzajú, ako sa použijú, aké opatrenia sa prijímajú v práci pre mestskú obec a v prevencii vysťahovania, ako a za akých podmienok prebieha prideľovanie bytov – to všetko výstava tematizuje a spracováva.

Výstava Viedenský model sociálneho bývania bola v roku 2019 prezentovaná v Lyone na European Housing Festival a v októbri / novembri bude predstavená v Moskve.

Vernisáž: 24. september, štvrtok, 18.00
Trvanie výstavy: do 30. októbra 2020

www.rakuskekulturneforum.sk | http://www.facebook.com/rakuskekulturneforum

Miesto konania

Ďalšie termíny


21. 10. 2020 Streda 09:00 - 17:00 BRATISLAVA Rakúske kultúrne fórum
21. 10. 2020 Streda 09:00 - 17:00

22. 10. 2020 Štvrtok 09:00 - 17:00 BRATISLAVA Rakúske kultúrne fórum
22. 10. 2020 Štvrtok 09:00 - 17:00

23. 10. 2020 Piatok 09:00 - 17:00 BRATISLAVA Rakúske kultúrne fórum
23. 10. 2020 Piatok 09:00 - 17:00

26. 10. 2020 Pondelok 09:00 - 17:00 BRATISLAVA Rakúske kultúrne fórum
26. 10. 2020 Pondelok 09:00 - 17:00

27. 10. 2020 Utorok 09:00 - 17:00 BRATISLAVA Rakúske kultúrne fórum
27. 10. 2020 Utorok 09:00 - 17:00