Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Rázusova 1
918 20 Trnava
Slovensko

www.kniznicatrnava.sk
edolnikova@kniznicatrnava.sk
033 5511782

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Udalosti organizátora

Záchrana sveta podľa Etely Farkašovej
Násilie na senioroch
Dom
Bernolák a jeho súputníci
Ženy rodu Esterházyovcov