kolektívna výstava malieb PEZINSKÝ KREATÍV

výber z tvorby štyroch členiek združenia

  • Magda Králova
  • Klára Matiašovská
  • Marta Švorcová
  • Kvetoslava Turanská

Trvanie výstavy: 2. 2. – 24. 2. 2023
Miesto: Kaštieľ v Modre, Horná 20, Modra

Srdečne Vás pozývame pokochať sa kvetinovými zátišiami, zahľadieť sa do pôsobivých portrétov a prejsť sa malebnými krajinkami  prostredníctvom vystavených olejov, akrylov a akvarelov

Združenie Pezinský Kreatív vzniklo v roku 2014 ako voľné zoskupenie osôb, ktoré v tom období spájala záľuba vo  výtvarnom prejave formou paličkovej čipky, frivolitky, drôtikovej techniky a fotografie.

Platformu zoskupenia dnes tvorí 13 aktívnych členov, ktorí sa spoznali počas štúdia na Akadémii tretieho veku. Stretávajú sa v priestoroch zariadenia sociálnych služieb na Hrnčiarskej ulici v Pezinku.

Svoj talent neprofesionálni umelci zdokonaľovali na rôznych workshopoch a výtvarných sympóziách, spomedzi  ktorých možno vypichnúť medzinárodné plenéry, kde mohli svoju tvorbu porovnávať s rovesníkmi z Poľska, Nemecka a Čiech. Pod vedením akademického maliara Mariána Komáčka, akademickej maliarky Júlie Piačkovej, Andreja Friča – Frikou, magistry Renáty Strapkovej, či v ateliéri AKVARELA sa členovia zoznámili s rôznymi technikami výtvarného umenia. Akvarel, olej, akryl, či linoryt si získali ich srdcia a začali svoje práce aj vystavovať. Výtvarníci sa  viackrát aktívne zúčastnili charitatívnych podujatí, na ktorých svoje diela predávali a následne výťažok použili na podporu sociálne slabších rodín z Pezinka. Angažujú sa aj v pomoci ľuďom v sociálnom zariadení na Komenského ulici v Pezinku. Starkým robia  spoločnosť a záujemcov o maľovanie zapájajú do jednoduchého vymaľovávania obrázkov. Radosť zo spoločných stretnutí je obojstranná.

Svojou aktivitou členovia združenia dokazujú, že človek môže byť užitočný a nájsť si nové záľuby aj v pokročilom veku.

Tešíme sa na Vašu návštevu
Malokarpatské osvetové stredisko v Modre
tel: 033/64 334 89
e-mail: moska@moska.sk
www.moska.sk FB: Moska.sk