TRUTH of NOW je oveľa viac ako koncert, je to intuitívna hudobná ceremónia, ktorá vás pozýva nechať sa unášať na ceste vnútorného poznania. Netanel a Mitsch vytvárajú bezpečný priestor pre hlboké vnútorné spojenie a pravdivé vyjadrenie tancom, spevom, otvorením srdca, uvoľnením sa a integráciou, pomocou čoho sa spojíte so svojou vnútornou pravdou a vašou podstatou. To všetko na oslavu života.

Mitsch a Netanel svojou mimoriadnou intuitívnou hudobnou hĺbkou vytvárajú liečivý priestor plný piesní, zvuku, ticha a prítomnosti, v ktorom sa môže naplno rozvinúť podstata každého účastníka. S voľne plynúcimi melódiami, obrovskou expresívnou rozmanitosťou a dynamickým rozsahom hrajú svoju cestu za sebapoznaním. S liečivými modlitebnými piesňami, krátkymi príbehmi a kreatívnymi interaktívnymi priestormi prežitia sprevádzajú účastníkov za sebapoznaním, ktoré sú často skryté v každodennom živote ovládanom mysľou.

Vstúpte do svojho bezprostredného sebapoznania a – pokiaľ ste ochotní sa do toho pustiť – zažijete spoločne s nami seba samého vo svojej vlastnej kvalite duše... v spojení so sebou samým... a nájdete domov.

 Ponoriť sa - do oceánu vášho bytia.
Odovzdať sa - pravde okamihu.
Nechať ísť  - všetko, čo už na svojej ceste nepotrebujete.
Privítať  - úžasnú bytosť, ktorou ste.

Trvanie: 120 min