Program:

Bedřich Smetana: Vltava z cyklu „Má vlast“ pre klavír štvorručne
Antonín Dvořák: Slovanské tance pre klavír štvorručne – výber z op. 46 a op.72
Antonín Dvořák: Klavírne kvinteto A dur, Op. 81

Účinkujú:

Ida Černecká 
František Pergler
Eva Varhaníková
Peter Šandor
Spectrum Quartett

Popis podujatia:

Jedinečný koncert  z komorných diel  velikánov českej hudby, spojené s účinkovaním  špičkového klavírneho dua Ida Černecká – František Pergler, klaviristov Petra Šandora a Evy Varhaníkovej, ako aj mimoriadne úspešného sláčikového kvarteta Spectrum quartett. Posledný koncert 1. ročníka hudobného festivalu Play Piano 4 Piano sa uskutoční s podtitulom: „Venované Roku českej hudby“

Ida Černecká
patrí k najvýznamnejším osobnostiam slovenského interpretačného umenia. Vystúpila na koncertných pódiách Európy i zámoria a realizovala nahrávky pre hudobné vydavateľstvo OPUS, či zahraničné firmy MUSICA, NAXOS, Dánsky rozhlas v Kodani, Nemecký rozhlas v Berlíne. Za vynikajúcu interpretáciu slovenských skladieb získala Cenu Frica Kafendu (1997) a Cenu Jána Cikkera (2008). Od r. 1998 sa venuje štvorručnej klavírnej hre s Františkom Perglerom. Popri intenzívnej koncertnej činnosti pôsobí pedagogicky ako univerzitná profesorka na VŠMU v Bratislave. Svoje tvorivé zámery v spojení poézie, filozofie a hudby realizovala aj ako autorka rozhlasových relácií.

František Pergler
patrí k popredným reprezentantom slovenského klavírneho umenia. K jeho umeleckým úspechom patrí účasť v semifinále medzinárodných klavírnych súťaží – J. N. Hummela v Bratislave (1991) a M. Canals v Barcelone (1992).Vystúpil na koncertných pódiách v mnohých krajinách Európy. Realizoval niekoľko nahrávok na CD nosičoch. Popri sólistickej koncertnej činnosti sa venuje štvorručnej hre v partnerstve s klaviristkou Idou Černeckou a komornej spolupráci (Moyzesovo kvarteto, Mucha quartet a i.).

Peter Šandor
patrí k popredným slovenským klaviristom, ktorý  viackrát sólisticky vystúpil na pôde Slovenskej filharmónie, účinkoval s mnohými symfonickými a komornými telesami ako Slovenská filharmónia, Štátna filharmónia Košice, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Symfonický orchester Vratca (Bulharsko), Sinfonietta dell’Arte (Rakúsko), Komorní sólisti Bratislava, Symfonický orchester VŠMU Bratislava, Symfonický orchester Konzervatória v Bratislave a ďalšími. Patrí k univerzálnym typom hudobníkov a popri vážnej hudbe sa venuje aj účinkovaniu v oblasti populárnej hudby. V máji 2019 prezentoval svoju CD nahrávku 24 prelúdií Clauda Debussyho ako historicky prvú slovenskú nahrávku tohto diela.

Eva Varhaníková
je koncertnou klaviristkou renomovanou na domácich aj medzinárodných pódiách. Je držiteľkou niekoľkých ocenení z domácich i medzinárodných klavírnych súťaží. Koncertovala doma a v zahraničí (Anglicko, Rusko, Česká republika, Poľsko, Slovinsko, Litva, Fínsko, Taliansko, Španielsko, Bulharsko, Ukrajina, Island). Spolupracovala s domácimi a zahraničnými orchestrami a ako komorná hráčka aj s viacerými interpretmi. V rámci medzinárodnej spolupráce v oblasti komornej hudby účinkovala s Čajkovského kvartetom z Moskvy. Eva Varhaníková aktívne propaguje v rámci svojich koncertných vystúpení pôvodnú slovenskú tvorbu pre klavír, nahrala profilové CD z diel slovenských skladateľov a má za sebou množstvo domácich aj zahraničných premiér pôvodných slovenských diel.

Spectrum Quartett
je profesionálne sláčikové kvarteto, ktoré sa orientuje na klasickú a súčasnú vážnu hudbu. Hudobníci Ján Kružliak ml. – 1. husle, Miroslav Vilhan – 2. husle, Peter Dvorský – viola, Branislav Bielik - violončelo čerpajú aj z ľudovej hudby, jazzu a improvizácie, čo počuť v energickom prejave a originálnom zvuku kvarteta. 

Zdroj: mypiano.eu