Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici v spolupráci s autorom MARIÁNOM KRNÁČOM pripravuje vernisáž výstavy obrazov z jeho tvorby.

Vernisáž sa uskutoční 29. mája 2024 o 17. 00 v Galérii v podkroví (Lazovná 9, Banská Bystrica)

MARIÁN KRNÁČ

Je dlhoročným členom Združenia výtvarných umelcov stredného Slovenska. Zúčastňuje sa spoločných výstav, ale vystavuje aj samostatne. Žije a tvorí v Banskej Bystrici. Marián Krnáč vyštudoval Stredné učilište polygrafické v Bratislave (1979). Venuje sa maľbe a experimentuje s tlačovými technikami.

Jeho tvorba vychádza z vlastného poznávania i duchovnej sily tradície. Konfrontuje ju so súčasnosťou. Vytvára diela rozvinuté do niekoľkých rovín, na nich sa usiluje vysloviť svoje postoje k súčasnosti a vyzdvihnúť hodnoty života.

                                                                 Srdečne pozývame.