Koncert populárnej hudby v podaní žiakov ZUŠ Jozefa Kresánka - jazz, swing, funky až po súčasnú pop music.

Vstup voľný.