Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

Námestie sv. Františka 8
84262 Bratislava-Karlova Ves
Slovensko

https://www.karlovaves.sk/podujatia/
barbora.kneblova@karlovaves.sk
0940634126

Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

Udalosti organizátora

Vianočná koleda s Martinom Kollárom
Féder Teáter: Stratený anjel a Vianočné tvorivé dielne v Karloveskom centre kultúry