Sprievodné podujatie k výstave Mláďatá prinesie kontakt so živými hospodárskymi zvieratami. Návštevníci sa dozvedia zaujímavosti zo života na zvierat farme priamo od chovateľa.