Poprad: Pre deti

LEGO v Hniezdnom
LEGO v Hniezdnom
LEGO v Hniezdnom
LEGO v Hniezdnom
Letné jazdy historických električiek
Detský letný program
LEGO v Hniezdnom
Letné jazdy historických električiek
Detský letný program
Detský letný program
LEGO v Hniezdnom
Denný tábor malých umelcov
LEGO v Hniezdnom
Denný tábor malých umelcov
LEGO v Hniezdnom
Denný tábor malých umelcov
LEGO v Hniezdnom
Denný tábor malých umelcov
LEGO v Hniezdnom
Denný tábor malých umelcov