Výber prác zo 14-tich roèníkov sochárskeho sympózia PRÁCI ČESŤ!, ktoré organizuje s kolektívom OZ Otvorená dielňa prešovský sochár Michal Kačmár. Prvá z trilógie výstav je zameraná na tvorbu v kove. P

redstavuje rôzne prístupy k materiálu 19-tich autorov zo Slovenska i okolitých štátov: Cmarko, Gramantik, Heštera, Chovanec, Jackuliak, Kačmár, Koleková, Konuš, Merkl, Mikloš, Puhalla, Raab, Skyba, Špalek, Šperlová, Uhrecká, Uhrecký, Vaľko, Zlatoš.

Výstavu podporil PSK

PRÁCI ČESŤ! V KOVE
Trvanie výstavy: 27. 10. 2022 - 12. 2. 2023
KURÁTOR: Michal Kačmár