Komická opera v 3 dejstvách v českom jazyku

Zakladateľské dielo českej modernej opery, ktoré je mimoriadne obľúbené i na Slovensku. Jej premiéra v roku 1866 okamžite zaznamenala úspech a napriek jej výrazne ľudovému koloritu veľmi skoro prekročila rámec národnej hudobnej literatúry a dnes patrí k zlatému fondu svetovej komickej opery.

Toto hravé, bezprostredné a navýsosť tanečné dielo prenáša divákov na dedinskú púť. Všetci sú veselí, len Marienka sa trápi – čaká ženícha, za ktorého sa má vydať tak, ako to dohodol jej otec. Marienkin milý, Janík, sa ju snaží uistiť, že ich láska je verná a prekoná všetky nástrahy. Do dediny prichádza aj dohadzovač Kecal, aby dojednal svadbu Marienky s koktavým Vaškom... Dielo je vhodné pre rodiny s deťmi, pre náročných divákov i pre tých, ktorí operné umenie len objavujú.

Premiéra: 14.10.2022

Hudobné naštudovanie: Ján Procházka
Dirigent: Ján Procházka
Réžia: Zuzana Fischer
Zbormajster: Daniel Simandl
Pohybová spolupráca: Zuzana Lisoňová
Scéna: Lucia Šedivá
Kostýmy: Lucia Šedivá
Libreto: Karel Sabina
Dramaturgia: Alžbeta Lukáčová

Obsadenie:
MAŘENKA: Michaela Kušteková / Patrícia Malovec
JENÍK: Dušan Šimo / Jozef Gráf
KECAL: Ivan Zvarík / Michal Onufer
KRUŠINA: Zoltán Vongrey / Marián Lukáč
ĽUDMILA: Oľga Hromadová / Eva Šeniglová
VAŠEK: Peter Račko / Andrej Vancel
HÁTA: Eva Lucká / Michaela Šebestová
MÍCHA: Martin Popovič / Roman Krško
ESMERALDA: Katarína Procházková / Jakuba Šeniglová
PRINCIPÁL: Juraj Kašša / Dušan Kuchár
INDIÁN: Gabriel Sárossy
KECALKA: Zuzana Lisoňová / Tereza Kmotorková
KAZISVET: Filip Jekkel
Spoluúčinkuje orchester a zbor Štátnej opery a Balet Štátnej opery
Koncertný majster: Oldřich Husák