…nech je zdieľanie emócií tým najcennejším pokladom a nikdy zákernou zbraňou!

 „Každý má slobodu vnútorný svet druhého neprežívať. Na zdieľanie nie je nárok. Ak má emočná interakcia oblažovať, musí byť dobrovoľná, teda všetkými zúčastnenými chcená.”

Naozajstným základom ustávania emócií je schopnosť držať si hranice, niekedy aj nekompromisným "NIE!" 

Emócie majú silu inšpirovať, otvárať, oblažovať, rovnako ako zraňovať, ničiť, odpájať. Záleží na tom, ako sa používajú. 

Na prednášku je potrebné sa prihlásiť vopred, vypísaním prihlášky: https://lnk.sk/rn34

Kde: Regeneračné centrum EZOfit, Komenského 3, Košice

Kedy: 2.10.2024 o 16:00

Príspevok: 10€