Prešov: Prednášky

Ako riadiť firmu a motivovať ľudí • Košice
Prednáška: Emočné násilie - Mgr. Michal Gondek
ODHAĽME SPOLU FALOŠNÉ SPRÁVY