Univerzita literatúry                                                                                     

Beseda so slovenským prozaikom Richardom Pupalom

Moderuje Marta Součková 

 

 

Richard Pupala je absolventom žurnalistiky na FiFUK a scenáristiky na VŠMU v Bratislave. V roku 2007 zvíťazil v súťaži Poviedka. Pracoval ako barman, ako redaktor v niekoľkých printových týždenníkoch, dva roky v agentúre Monarch ako kreatívec, v súčasnosti je na voľnej nohe. Býva v Kremnických Baniach a v Petržalke. V súčasnosti je scenáristom a dramaturgom pre produkčné spoločnosti a televízie. Knižne debutoval v roku 2014 knihou Návštevy (vo finálovej desiatke Anasoft litera 2015). V roku 2017 napísal zbierku strašidelných minipoviedok Čierny zošit (v desiatke Anasoft litera 2018, v Cene René 2018), v roku 2020 zbierku poviedok Ženy aj muži, zvieratá (vo finálovej päťke ceny Anasoft litera 2021 a v Cene René 2021) a v roku 2023 zbierku strašidelných poviedok Druhý čierny zošit, ktorý je opäť nominovaný na cenu Anasoft litera.

Moderuje literárna vedkyňa a kritička Marta Součková.