Zreinštalovaná a rozšírená panelová časť expozície Z dejín hasičstva na Slovensku dokumentuje hlavné vývojové etapy hasičstva a požiarnej techniky nielen textovo a fotograficky, ale tiež jedinečnými trojrozmernými exponátmi. Prezentuje  prierez histórie  hasičstva na Slovensku, ktoré sa vyvíjalo od živelnej  ochrany  pred požiarmi až po súčasnú organizačnú štruktúru dobrovoľného i profesionálneho hasičstva. Ťažiskovým celkom expozície  sú  dobrovoľné  hasičské zbory, ktorých začiatky sú  úzko spojené s rozvojom kapitalizmu v Uhorsku a technickým pokrokom v druhej polovici 19. storočia. Expozícia obsahovým zameraním prerastá regionálny význam a celoslovenskou pôsobnosťou patrí medzi ojedinelé špecializované expozície.  Prezentuje ju aj informačný roll up a fotostena s možnosťou fotografovania návštevníkov.

„Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia“. „Fond je hlavným partnerom projektu“.

Voľný vstup do expozície do 31.1.2021.