Posvieťme si v marazme dnešných dní vlastným dobrom a dajme zelenú svojej múdrosti. Na jednej strane nás gniavi životná osamelosť, na druhej presýtenosť vzťahov. Dokáže trúchlenie zo straty milovanej osoby napomôcť v osobnostnom raste? Prečo je dôležitý prvý sen z pohľadu psychoterapie? Nakoľko cenné sú fotografie z detstva a mladosti pri rekonštrukcii životného toku každého z nás? Dá sa vypestovať zdravá agresivita u “chorobných slušniakov“? Ako veľmi zrkadlíme vzťahy s rodičmi do našich partnerských vzťahov a aký dopad to má na našu sebaúctu? Ak vás zaujíma koncept dostatočne dobrej matky aj to, k čomu všetkému nás nabáda hlas vnútorného kritika, nezmeškajte pútavú prednášku manželského páru z oblasti psychológie. Rozprávanie Antona Heretika a Andrey Heretikovej Marsalovej nás povedie zložitosťou práce psychoterapeuta a nenásilnou formou navedie k uvedomeniu si pozitívnych rezerv z vlastných zdrojov. „So všetkými klientmi dospievame k tomu, že vzťahy sú spoločnosť s ručením obmedzeným. Vstupuje do nich veľké množstvo faktorov,“ tvrdí uznávaný psychológ, Anton Heretik. 

Anton Heretik a Andrea Heretiková Marsalová budú pútavo rozprávať o tom:

  • aké sú metódy psychoterapie
  • ako veľmi nás ovplyvňuje hlas vnútorného kritika
  • čo znamená koncept dobrej matky
  • kto sú „chorobní slušniaci“?
  • ako nám hľadanie dobra pomáha zvládať životné ťažkosti
  • ako veľmi je človek húževnatý a odhodlaný hľadať zmysel života

MUDr. Andrea Heretiková Marsalová
je uznávaná psychiatrička a psychoterapeutka, ktorá lieči najmä úzkostné, depresívne a psychotické poruchy dospelých. Pôsobí ako súdna znalkyňa v rámci Ústavu pre znaleckú činnosť v psychológii a psychiatrii. V prednáškovej a publikačnej činnosti sa venuje témam psychofarmakológie, psychiatrickej liečby počas gravidity a laktácie, liečby hraničnej poruchy osobnosti a terapeutického využitia snov a humoru. Vydala knihu Narcizmus a narcistická porucha osobnosti (2008), napísala aj Príručku pre pacientov so schizofréniou a pre ich blízkych (2017). Spoločne s manželom Antonom Heretikom vydali v roku 2020 knihu Sny a v roku 2021 knihu s názvom Narcizmus.

Prof. PhDr. Anton Heretik, CSc.
je popredný slovenský psychológ a súdny znalec špecializujúci sa na klinickú a forenznú psychológiu. Cestu k svojmu oboru si našiel prostredníctvom beletrie a po absolvovaní štúdia psychológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského sa na fakultu vrátil ako pedagóg. V súčasnosti tam pôsobí ako profesor klinickej psychológie. Neskôr pôsobil ako klinický psychológ na Psychiatrickej klinike Fakultnej nemocnice v Bratislave. Ako súdny znalec sa už štyridsať rokov zameriava na posudzovanie páchateľov násilnej trestnej činnosti. Napísal prvú česko-slovenskú vysokoškolskú učebnicu forenznej psychológie a okrem učebných textov publikoval desiatky odborných štúdií a populárno-náučných kníh z oblasti psychopatológie, psychodiagnostiky a psychoterapie. Popri pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti pôsobí naďalej ako klinický psychológ v súkromnej poradenskej praxi.

--------------------------------------------------

🗓️ 8. 2. (streda)
🕖 Štart: 19:00 hod.
📍 Miesto: V Klub, Nám. SNP č. 12, Bratislava
🎫 Vstupenky: bit.ly/Psychoterapia0802