14. ročník Medzinárodného veľtrhu vzdelávania PRO EDUCO

KEDY? 30. 11. – 1. 12. 2022
KDE? Kasárne Kulturpark, Košice

ČO JE PRO EDUCO?

Medzinárodný veľtrh vzdelávania PRO EDUCO je už stabilnou platformou pre prezentáciu celého spektra aktuálnych tém v oblasti vzdelávania na všetkých úrovniach, tak v rámci štandardných foriem štúdia ako aj mimo nich. Popri téme vzdelávania veľtrh prezentuje aj ďalšie formy mimoškolských aktivít, rozvoja osobnosti, možností pracovného uplatnenia, cestovania a doplnkového vzdelávania mladých. Na ploche výstaviska dostávajú priestor aj zamestnávatelia, obzvlášť tí, ktorí vo svojej činnosti aplikujú systém duálneho vzdelávania a vytvárajú priestor pre uplatnenie absolventov stredných či vysokých škôl.

PRO EDUCO EXPO

Prezentácia vystavovateľov počas dvoch veľtržných dní na výstavisku s plochou 2 000 m2

OTVÁRACIE HODINY PRO EDUCO EXPO

Streda, 30. 11. 2022 / 9:30 – 15:30
Štvrtok, 1. 12. 2022 / 8:30 – 14:30

Viac na www.proeduco.sk