2. ročník PRO MUSICA NOSTRA GÖMÖRIENSI prinesie do kostolov v Rimavskom Brezove, Štítniku, Rožňave, Ochtinej, Kraskove, Kyjaticiach a Andrássyho obrazárne v Krásnohorskom Podhradí sedem zaujímavých programov v podaní domácich umelcov ale i hostí z Rakúska, Českej republiky či Poľska. Milovníci klasickej hudby na Gemeri sa môžu tešiť na pestrú paletu diel svetových autorov od baroka až po súčasnosť.

Harfa je jedným z najstarších nástrojov, s pomocou ktorého ľudstvo zaznamenalo historické udalosti a činy legendárnych hrdinov. Úlohu zohrávala tiež v rituálnych alebo spoločenských kontextoch. Ďalším starobylým nástrojom, ktorý pre svoj zamatový tón získal obrovskú popularitu v dobách minulých a stal sa neoddeliteľnou súčasťou európskeho hudobného repertoáru, je hoboj. Kombinácia harfy a hoboja odkrýva nevídané farebné a zvukové možnosti. Dôkazom je spojenie majstrovstva harfistky Kateřiny ENGLICHOVEJ a charizmy hobojistu Viléma VEVERKU, ktorí otvoria festival v piatok 30. septembra v Evanjelickom kostole a.v. v RIMAVSKOM BREZOVE.

1. októbra v Evanjelickom kostole a. v. v Štítniku sa predstaví slovenský medzinárodne uznávaný súbor pre starú hudbu Musica aeterna pod vedením Petra Zajíčka. Môžete sa započúvať do vokálno-inštrumentálnej svetskej i sakrálnej hudby 17. storočia v dielach skladateľa, hudobného teoretika, pedagóga a spisovateľa Daniela Georga Speera a výnimočného prešporského barokového skladateľa Samuela Capricorna.

Na treťom koncerte v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave(nedeľa, 2. októbra) predstavia sopranistka Gabriela Beňačková a gitarista Lubomír Brabec prierez piesňovej tvorby od monódií z čias raného baroka až po piesne a árie A. Lloyd Webera či A. Dvořáka. Gitarista, ktorý bol vždy obľúbeným partnerom speváka, nielenže sprevádzal vokálne diela harmonickým podkladom, ale často sa sám prezentoval virtuóznymi číslami v dielach Fernanda SoraJoaquína Turinu a v prípade skvelého Lubomíra Brabca aj vlastnými kreáciami.

V pondelok 3. októbra ovládnu priestor Evanjelického kostola a. v. v Ochtinej dvaja renomovaní umelci z Rakúska, Wolfgang Golds a Julia Reth. V ich podaní si budete môcť vypočuť známe diela skladateľov (G. Bizet, J. S. Bach, A. Vivaldi a i.) v úpravách pre harfu a priečnu flautu ale aj exotickú Panovu flautu. Spojenie týchto dvoch najstarších hudobných nástrojov, ktorých pôvod siaha až do samotných počiatkov našej civilizácie, je priam unikátne a vytvára magický súzvuk a neopakovateľnú atmosféru spojenia dávnej minulosti so súčasnosťou.

Evanjelický kostol a. v. v Kraskove sa v utorok 4. októbra naplní duchovnou hudbou v interpretácii umelcov z Poľska – sopranistiek Katarzyny WiwerAdrianny Bujak-Cyran a čembalistu Andrzeja Zawisza. Na jednej strane je v programe koncertu Monteverdiho hudba interpretovaná výnimočne technicky zdatnými svetskými hudobníkmi a predurčená na predvádzanie v súkromných kaplnkách patriacich vplyvným osobnostiam, na strane druhej tu nájdeme prekrásne piesne z Kancionálu benediktínok, ktoré spievali mníšky vo svojom kostole a kláštore v opátstve Staniątki neďaleko poľského Krakova.

Ľudová pieseň už v 19. storočí ovplyvňovala tvorbu veľkých symfonikov. Pre slovenských skladateľov zohrala dôležitú sebaidentifikačnú úlohu. V snahe vytvoriť osobitý repertoár čerpala umelecká hudba z ľudových nápevov a ich štýlov, ako aj ľudových tancov a námetov z folklóru či života na dedine. Aj pre čisto klasické obsadenie sláčikového kvarteta ľudová pieseň dodnes slúži ako nevyčerpateľná studnica inšpirácie. Podstata týchto súvislostí tkvie v spoločnej snahe skladateľov nájsť osobité formy vyjadrenia toho, čím dýcha kopcovitá slovenská zem a rázovitý človek našich hôr a dolín. Dokazuje to aj výber diel, ktoré predstaví Spectrum Quartet na koncerte 5. októbra v Evanjelickom kostole a. v. v Kyjaticiach.

Pressburg Saxophone Quartet je unikátne saxofónové kvarteto, ktoré sa špecializuje najmä na autentickú interpretáciu klasickej hudby a hudobného žánru ragtime v aranžmánoch pre štyri saxofóny. Na záverečnom koncerte 2. ročníka festivalu Pro musica nostra Gömöriensi vo štvrtok 6. októbra v Andrássyho obrazárni v Krásnohorskom Podhradí zažijete okrem klasickej hudby aj predstavenie ako z roku 1916. Premietať sa bude nemá groteska so živým hudobným sprievodom saxofónového kvarteta. Pressburg Saxophone Quartet predstaví v prvej polovici koncertu klasickú hudbu od obdobia klasicizmu až po súčasnosť. Nič podobné inde nezažijete, bude to výnimočný hudobný aj vizuálny zážitok.

Festival sa koná pod záštitou predsedu Košického samosprávneho kraja Rastislava Trnku.

Viac k jednotlivým programom a interpretom nájdete na stránkach festivalu: https://hc.sk/pro-musica-nostra-goemoeriensi

Vstupenky si môžete zakúpiť v sieti Ticketportal a hodinu pred koncertom v mieste jeho konania.