Od novorodenca driemajúceho v perinke až po zrelú, dospelú osobnosť. Vývin človeka je neustály tok zmien a posunov vpred ako po stránke fyzickej, tak aj sociálnej, morálnej a psychickej. Čo však v prípade, ak posun vpred v jednej z oblastí stagnuje? Spoznajme psychický vývin dieťaťa v celej jeho rozmanitosti a dôležitosti. Čo je to bezpečná vzťahová väzba a ktoré patogény ju ohrozujú? Ako veľmi zrkadlíme vzťahové väzby s rodičmi do vzťahu so svojimi deťmi a ako sa tieto väzby premietajú do ďalších vzťahov v dospelosti? Čo sú emočno-motivačné systémy v mozgu a ako zásadne ovplyvňujú náš život? Ktorým konfliktom môže byť vystavený zdravý vývin dieťaťa a aké sú možnosti ich riešenia? Nakoľko môže neistá vzťahová väzba počas vývinu dieťaťa spustiť psychické či psychosomatické poruchy v neskoršom období? O tom, že láskyplná starostlivosť o psychický vývin detí a prudké procesy v detskej duši nemusia byť v protiklade, nás v nesmierne pútavej prednáške presvedčí psychoterapeut Jozef Hašto. Dozvieme sa tiež, ako nesprávne zaobchádzanie v detstve spúšťa problémy so zdravím v dospelosti. Zameriame sa aj na možnosti prevencie a dostupnej terapie. Vráťme sa ku koreňom lásky a bezpečia. Dolaďme rodičovskú vnímavosť a jemnocit na bezpečnú vzťahovú väzbu a doprajme deťom plnohodnotný vývin a zrenie.

Jozef Hašto bude pútavo rozprávať o:

  • vzťahových potrebách v detstve aj v dospelosti
  • emočno-motivačných systémoch v mozgu ovplyvňujúce náš život
  • konfliktoch vo vývine dieťaťa, ich riešeniach a možných vplyvoch do dospelosti
  • tom, že zlé zaobchádzanie v detstve je rizikovým faktorom narušenia zdravia neskôr
  • možnostiach prevencie a dostupnej liečbe
  • tom, že láskyplná opatera o psychický vývoj detí a prudké procesy v detskej duši nemusia byť v protiklade
  • význame bezpečnej vzťahovej väzby a ohrozujúcich patogénoch

prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD.
patrí medzi kľúčové osobnosti v oblasti psychiatrie. Pracuje ako psychoterapeut v súkromnej praxi a tiež ako vysokoškolský učiteľ. Pôsobí ako školiteľ v autogénnom tréningu, hypnóze, Jacobsonovej progresívnej svalovej relaxácii, katatýmne-imaginatívnej psychoterapii a hlbinnej/psychodynamickej psychoterapii. Špeciálne sa zaujíma o vzťahovú väzbu a psychotraumatológiu. Publikuje v odborných časopisoch a prednáša o problematike v oblasti psychiatrie, psychoterapie a psychosomatiky. Je držiteľom niekoľkých ocenení, spomeňme cenu Biela vrana či cenu Ligy za duševné zdravie.