Hosť: Doc. PhDr. Vladimír Segeš, PhD.

Viaceré remeslá majú pradávny pôvod. Veď už na úsvite dejín sa človek potreboval stravovať, obliekať, ale aj kdesi bývať či kultivovať svoje okolie. Napriek značným časovým i teritoriálnym posunom možno pritom konštatovať, že skutočný rozvoj remesiel v Európe nastal až v stredoveku, a to v mestskom prostredí.

Novovek znamenal epochu nebývalého rozmachu remesiel nielen čo do počtu, ale aj čo do škály špecializácií, a to až do nástupu manufaktúrnej a kapitalistickej výroby v 19. storočí.

Roku 1869 mal Prešporok okolo 150 druhov zaznamenaných remesiel a živností. Rozpustenie a tým aj definitívny koniec cechov nariadil uhorský živnostenský zákon z roku 1872. Nebol to však koniec remeselníkov, ktorí ojedinele pôsobia v Bratislave dodnes.

Cyklus: Prednášky s BArožkami v Pistoriho paláci

Jazyk prednášky: slovenský

Vstupné: 2,- €, pre členov OZ Bratislavské rožky bezplatné

Miesto: Pistoriho palác, Štefánikova 25, Bratislava.

Organizátori:Občianske združenie Bratislavské rožkyPistoriho Palác, Mestská časť – Staré Mesto

Realizované s finančnou podporou Dotačnej schémy Bratislavy – Starého Mesta 2023