Rezbárska dielňa

Rozsah: 20 hodín / 10 lekcií
Kapacita: 6 osôb
Cena: 70 €

Viac informácii

Na kurze sa deti oboznámia so základmi práce s drevom. Získajú nielen praktické zručnosti, ale i teoretické vedomosti o jednotlivých druhoch drevín a pracovných nástrojoch. Osvoja si prácu s rezbárskym náradím (nožík, pílka, dlátko) a rezbárske techniky linkorez a vruborez. Zhotovia si hračky, úžitkové a dekoratívne predmety. V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom na malú skupinu garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Určené pre: deti od 10 rokov
Miesto konania: Bratislava, Obchodná 64
Kontaktné údaje: Michaela Krajňáková, +421 908 795 063, michaela.krajnakova@uluv.sk


Termín

Trvanie kurzu: 25. 9. - 4. 12. 2023
Termín: pondelok /15.00-17.00/
Lektor: Jakub Višňovec
Cena: 70 € / >> NÁHRADNÍK


>> Kompletná ponuka  kurzov v Regionálnom centre remesiel ÚĽUV v Bratislave <<