06. DECEMBER 2023
STREDA - 18:00
prednáška


Robo Švarc: Umenie a aktivizmus

Je globalizovaný, digitalizovaný ľudský subjekt 21. storočia ešte vôbec schopný nejakej zmysluplnej akcie? Sú environmentálne či sociálne problémy riešiteľné len na inštitucionálnej alebo aj na individuálnej úrovni? A akú rolu v tom hrá umenie?

Zmyslom tejto prednášky, ktorá je určená širšej verejnosti, nie je presne definovať pojem aktivistického ani angažovaného umenia, ale skôr poukázať na jeho prístupy, ktorým sa darí v spoločnosti čosi aktivovať. Či už divadlo, dizajn, architektúra, performatívne a vizuálne umenia – všade nachádzame podnetné pokusy nielen tematizovať, ale aj prakticky uchopiť rôzne problémy predovšetkým environmentálneho a sociálneho charakteru. Viaceré z týchto pokusov rámcuje idea, že demokraciu treba brať osobne, inak eroduje.

Prednášať bude vizuálny umelec, kurátor, autor a prekladateľ Robo Švarc.

Foto: Back to Where I Belong © Oto Hudec

Lístky za 5€/3€ cez odkaz TU, alebo na mieste.