“Hladina mora stúpa... Klíma a svet sa mení... Zem sa otepľuje... Pomaly, ale isto...”

Ostrovy ohrozuje stúpajúca hladina mora. Ostrovania preto utekajú na pevninu a ich strastiplná cesta končí v Lide, ktorá tak po prvý raz čelí utečeneckej kríze. Lidanský kráľ sa narýchlo rozhoduje ubytovať utečencov v dočasnom stanovom tábore. Lidania ich vítajú, robia zbierky na ich podporu a prinášajú im jedlo a hračky. Uplynie však niekoľko mesiacov a stále tu nie je perspektíva na bezpečný odchod Ostrovanov späť domovov. Zhoršujúca sa situácia núti kráľa k historickému kroku – vyhlásiť prvé demokratické voľby prezidenta. Krajina sa náhle pripravuje na obsadenie novej politickej role, ktorá u nich dovtedy neexistovala...

Originálna, interaktívna divadelná hra vytvorená holandským dramatikom Sytze Schalkom a Divadlom Na Peróne v spolupráci s KAIR (Košice Artist in Residence) a Creative Industry Košice, ktorá vznikla s cieľom prispieť k boju demokracie proti extrémizmu a poukázať na dôležitosť rozvíjania schopnosti kritického myslenia.

réžia: Jana Wernerová a Peter Kočiš

námet: Sytze Schalk
text: Sytze Schalk, Jana Wernerová, Peter Kočiš
preklad: Zuzana Kotiková
scéna: Ján Ptačin, Peter Kočiš, Jana Wernerová
kostýmy: Emma Korpová
hudba: Dead Janitor

účinkujú: Jana Wernerová, Peter Kočiš, Michaela Domovcová  & Jakub Muranský
hlas: Alena Ďuránová (Gamemaster), Táňa Poláková (Prezidentka), Peter Cibula (Prezident)


Divadlo Na Peróne vzniklo v roku 2005 v Košiciach. Svojou autorskou tvorbou intuitívne, s nadhľadom a láskavo rieši svoj pohľad na svet a vyzýva k diskusii medzi tvorcom a divákom. Okrem autorskej tvorby rozšírilo svoje spektrum o performace, medzinárodné spolupráce, vzdelávací workshop a tvorbu pre stredoškolské publikum. Motiváciou tvorcov je potreba reagovať na citlivé, sociálno - spoločenské témy. Vníma diváka nielen ako pasívneho pozorovateľa, ale vedie s ním dialóg. V inscenáciách rieši vážne spoločenské problémy, no nechýbajú v nich prvky humoru a kritiky (najmä) do vlastných radov. Pravidelne sa zúčastňuje divadelných festivalov v Česku, Poľsku, Maďarsku, Francúzsku, Nemecku, Bulharsku, Nórsku, Anglicku, Švédsku a USA a aktívne spoluprácuje s množstvom organizácií a jednotlivcov pôsobiacich na poli umenia na Slovensku i v zahraničí.

20. september 2023 

  • o 09:00 / Malá scéna pre školy
  • o 11:00 / Malá scéna pre školy
  • o 18:30 na Malej scéne DJZ / vstupné: 12 €