Vyhľadať podujatie

SHOW ME THE FACE

Streda 16.09.2020, 11:00
Aktuálna topografia tvorby Jany Machatovej a Petra Machatu, výtvarníkov pohybujúcich sa v zóne autorského šperku od konca 90. rokov, kontinuálne nadväzuje na ich dlhodobo budované programy. U oboch v autonómnom móde, ale zároveň v interakciách detekujúcich spoločné naladenie na osobné i kolektívne pamäťové sondy do/pre krajiny tela. Na domácej šperkárskej scéne sú Jana a Peter výraznými a stabilnými postavami, svoj profil si budujú aj v medzinárodných dráhach, cez zastúpenia v špecializovaných galériách, publikáciách alebo početnými participáciami na zahraničných výstavách, sympóziách, workshopoch, vrátane najrenomovanejšej šperkárskej akcie - Schmuck v Mníchove.

Jana Machatová, ktorá prešla šperkárskou lektúrou u Antona Cepku a Karola Weisslechnera na VŠVU v Bratislave, v ostatnej dobe komunikuje svoju bohato nasýtenú a vrstevnatú fabulu sériou Frauen-Fleiss. Situácie, ktoré zostavuje z nájdených fragmentov konkrétnej i univerzálnej ženskej histórie, necháva pôsobiť v dvojznačnej transparentnosti prekrývajúcich sa textov a obrazov a v lapidárnom, zlatnícky interpretovanom detaile. Empaticky počúva tiché,  usilovné a odovzdané ženské hlasy, akceptuje ich sentiment, všednosť i naivitu. Kontroverzie šperkov kriticky akcentujúcich reálny socializmus jej detstva nateraz strieda trpká i rozmarná skúsenosť antihrdiniek Timravinych čias.

Peter Machata, absolvent Jankovičovho sochárskeho ateliéru na bratislavskej výtvarnej akadémii, vo svojej súčasnej tvorbe sleduje naratív tela stopami, ktoré mu indikuje 3D skener. Skulpturálno-šperkársku dvojdomosť totiž už dávnejšie previazal s digitálnymi nástrojmi a v kolaboratívnej atmosfére zreteľne angažoval nositeľa šperku. Znepokojujúca mnohoznačnosť nonkonformných relikvií, amuletov a talizmanov nedávneho obdobia sa ale nestratila. Dnes je preňho digitálna fatalita odtlačkov rúk a prstov aj priestorom, do ktorého erodovaných záhybov a záderov vkladá/ ukrýva svojské piktogramy –  vyznačujúce zlomové body či eskapády lokálnych dejín. Sú preňho nielen stigmami, sú kontextom, v ktorom sme, chtiac-nechtiac, zakorenení. Nemusia to však byť len panychídy, vždy máme šancu dožičiť si ich prostredníctvom aj katarzie.

Viera Kleinová

Show Me the Face
Autori: Jana Machatová, Peter Machata
Miesto: Pálffyho palác
Trvanie: 10. 9. 2020 - 8. 11. 2020
Otvorené: Ut-Ne od 11:00-18:00
Kurátorka: Viera Kleinová

Vznik diel podporil z verejných zdrojov formou štipendia Fond na podporu umenia.


Miesto konania

Ďalšie termíny


25. 10. 2020 Nedeľa 11:00 - 18:00 BRATISLAVA Galéria mesta Bratislavy
25. 10. 2020 Nedeľa 11:00 - 18:00

27. 10. 2020 Utorok 11:00 - 18:00 BRATISLAVA Galéria mesta Bratislavy
27. 10. 2020 Utorok 11:00 - 18:00

28. 10. 2020 Streda 11:00 - 18:00 BRATISLAVA Galéria mesta Bratislavy
28. 10. 2020 Streda 11:00 - 18:00

29. 10. 2020 Štvrtok 11:00 - 18:00 BRATISLAVA Galéria mesta Bratislavy
29. 10. 2020 Štvrtok 11:00 - 18:00

30. 10. 2020 Piatok 11:00 - 18:00 BRATISLAVA Galéria mesta Bratislavy
30. 10. 2020 Piatok 11:00 - 18:00