Koncerty A cyklu │ 09.02.2023 │ Dom umenia │ 19:00

  • Štátna filharmónia Košice
  • Marcelo LEHNINGER, dirigent
  • Milan PAĽA, husle

Program:

Valentin Silvestrov: Hymn - 2001
Valentin Bibik: Husľový koncert č. 3 op. 56
Piotr Iľjič Čajkovskij: Symfónia č. 2 c mol op. 17


Vstupné: 12/11/10 € zľavnené: 9/8/7 € lóža: 16 €


Skladba Hymn – 2001 od renomovaného ukrajinského skladateľa Valentina Silvestrova je podľa jeho slov noblesná pieseň chvál s rozptýlenou štruktúrou na tónovom a harmonickom základe. Táto hymna je zahalená do ticha, hoci navonok pôsobí ako tradičná sláčiková textúra. Paradox  známej skladby Johna Cagea pod názvom 4:33, ktorú tvorí úplné ticho, je prítomný aj tu v latentnej forme, ale toto je „ticho novej hudby“. V tejto skladbe možno nájsť melodické prvky všetkých ostatných Silvestrovových skladieb. Pokoj tu nestelesňuje len minimum zvuku, ale hudba je zároveň stavom spomalenia a paralýzy či pozastavenia času. Aj dobová hudba občas vyžadovala ticho, ale v tomto diele ticho predstavuje jeho základnú vlastnosť.

Symfónia č. 2 c mol Piotra Iľjiča Čajkovského je naplnená radostnou hudbou a obsahuje množstvo ruských a ukrajinských ľudových melódií. Objavujú sa už v Introdukcii, pripomínajúcej úvod k trom Čajkovského posledným symfóniám. Druhá časť prináša rytmizované prvky, ale obsahuje aj krásnu lyrickú vedľajšiu tému. Trio tretej časti Scherzo je založené na žartovnej piesni a veselé Finále symfónie obsahuje okrem ukrajinských ľudových nápevov aj ľahko štylizované orientálne prvky.

Viac si môžete prečítať v Tlačovej správe :)