Vyhľadať podujatie

Záhorské múzeum

Námestie Slobody 13
909 01 Skalica
Slovensko

www.zahorskemuzeum.sk
zahorskemuzeum@zahorskemuzeum.sk
+421 034 664 4230O nás

STÁLA EXPOZÍCIA ZÁHORSKÉHO MÚZEA:
V prvej - vstupnej časti je umiestnená veľkoplošná mapa Záhoria a znaky 85 záhorských miest a obcí.
Druhá časť tzv. blahovská izba je venovaná zakladateľovi múzea Dr. Pavlovi Blahovi , kde je umiestnená aj Blahova pôvodná zbierka západoslovenských džbánkarských výrobkov z konca 17. až 19. storočia a kolekcia holíčskej fajansy i kameniny.
Ďalšia časť expozície začína priestorom, zariadeným ako salón sestier Jurkovičových, spolupracovníčok Dr. Pavla Blahu pri zriadení „skalického výšivkárskeho družstva“, v ktorom malo toto družstvo svoje sídlo od svojho vzniku v roku 1910 až do roku 1919. 
Národopisnú časť uzatvára priestor venovaný špecifikám roľníckeho hospodárenia na Záhorí; tradíciám vinohradníctva v skalickom rajóne, poľnohospodárskej a domáckej výrobe, dokumentovanej výrobou konopného plátna, povrazov a oleja. 
Archeologická časť sa venuje archeologickému výskumu na Záhorí a jeho výsledkom, je dokladom jednotlivých fáz osídlenia. Rozdelené sú do troch úsekov : Doba kameňa, Doba kovu a Na úsvite dejín. 
Historická časť expozície podáva historický obraz Záhoria a jeho členenie na jednotlivé panstvá. Pozornosť je venovaná Skalici ako slobodnému kráľovskému mestu, pokračuje témou Habáni na Záhorí a Náboženský život s dokumentáciou reholí a pútnických miest v regióne. 
Rozsiahlu tému predstavujú historické remeslá a cechy, podnikateľské aktivity šľachty na Záhorí, kde hlavná pozornosť je upriamená predovšetkým na Františka Lotrinského a Pálffyovcov, záverečnú časť tvorí priblíženie tlačiarenskej a družstevnej tradície.
GALÉRIA JÚLIUSA KORESZKU:
V roku 1991 bola v dvoch priestoroch stálej expozície Záhorského múzea zriadená Galéria Júliusa Koreszku ako jej samostatná časť. Prezentovaná je v nej tá časť maliarovej tvorby, ktorá vznikla počas jeho života v Skalici a odráža atmosféru mesta s jeho prírodným zázemím v polovici 20. storočia. 

VYSUNUTÉ EXPOZÍCIE:
ROTUNDA SV. JURAJA:
Národná kultúrna pamiatka, románska rotunda, prestavaná a začlenená do mestského opevnenia v gotickom období a výrazne dotvorená v barokovom štýle, obsahuje dochované a reštaurované fragmenty nástenných malieb s motívom z legendy o svätom Jurajovi z konca 15. storočia. Panelová expozícia v interiéri rotundy približuje jej stavebno-historický vývin.
RODNÝ DOM JÁNA HOLLÉHO:
Rodný dom Jána Hollého v Borskom Mikuláši. Expozícia s autentickým dobovým zariadením dokumetuje prostredie, v ktorom sa básnik narodil, kde prežíval detstvo a kam sa vracal ako študent a kňaz. Návštevy treba vopred dohodnúť v Borskom Mikuláši na tel. č. 034/659 55 80. Vstup voľný.
PAMÄTNÁ IZBA JOZEFA MILOSLAVA HURBANA:
Pamätná izba Jozefa Miloslava Hurbana v Hlbokom. Expozícia je nainštalovaná v budove bývalej cirkevnej školy v centre obce. Expozícia približuje život a dielo Jozefa Miloslava Hurbana, jeho účasť na povstaní v rokoch 1848-1849 a ohlas jeho diela a národnobuditeľskej činnosti. Návštevy je potrebné vopred dohodnúť na Obecnom úrade v Hlbokom, tel. č. 034/654 87 19. Vstupné: 0,50 €.
HABÁNSKY DOM:
Expozícia v Habánskom dvore vo Veľkých Levároch je umiestnená v rekonštruovanom pôvodnom habánskom dome. Približuje históriu tunajšej habánskej komunity, špecifiká ich spoločenského, rodinného a hospodárskeho života, ich tradičné remeslá a náčrt histórie obce Veľké Leváre. Návštevné dni: utorok a štvrtok. Návštevy je potrebné vopred dohodnúť v Kultúrnom dome vo Veľkých Levároch, tel. č. 034/779 44 93. Vstupné: 0,66 €, študenti, dôchodcovia, ZŤP 0,33 €.

Návštevné hodiny (Expozícia Záhorského múzea, Galéria Júliusa Koreszku, Rotunda svätého Juraja, Výstavy): 
jún - september 
pondelok - piatok: 8.00 - 16.00
sobota: 10.00 - 14.00
nedeľa: 14.00 - 18.00
október - máj
pondelok - piatok: 8.00 - 16.00
sobota - nedeľa: na telefonickú objednávku min. 3 dni vopred
Vstupné:
Expozícia ................................... 1,50 €
deti, dôchodcovia, ZŤP............ 1,00 €
Rotunda sv. Juraja .................. 1,50 €
deti, dôchodcovia, ZŤP............ 1,00 €


 

Program

Pre toto vyhľadavanie sme nenašli žiadne udalosti