SKUPINOVÉ VÝTVARNÉ KURZY  

Hľadáte zmysluplné využitie voľného času svojich detí, skryté kreatívne vlohy svojich detí pre ich ďalšie smerovanie štúdia, chcete obklopiť svoje deti umením z iných dôvodov alebo láka umenie Vás - v tom prípade strávte svoj čas s nami.
 
 KURZY KRESLENIA A VÝTVARNÝCH TECHNÍK 
 
Kurzy sú určené:
  • deťom od 6 rokov, žiakom základných škôl, žiakom pripravujúcim sa na talentové skúšky,
  • stredoškolákom, študentom stredných škôl pripravujúcim sa na talentové skúšky na vysoké školy,
  • dospelým so záujmom o výtvarné umenie.
Organizujeme kurzy a konzultácie prispôsobené jednotlivým vekovým kategóriám účastníkov:
  • k rozvíjaniu fantázie, predstavivosti, kreatívneho myslenia a výtvarnej gramotnosti,
  • k nadobudnutiu teoretických vedomostí a praktických zručností kreslenia a výtvarných techník,
  • k nadobudnutiu teoretických vedomostí a praktických zručností kresby kompozícií a úloh priestorovej predstavivosti,
  • k doučovaniu stereometrie a základov deskriptívnej geometrie, perspektívy,
  • k doučovaniu teórie a dejín umenia, architektúry a dizajnu,
  • k vypracovaniu komplexného portfólia domácich prác,
  •  iné podľa individuálnych požiadaviek študenta.
 
Dbáme na individuálny prístup ku každému účastníkovi kurzu a na základe jeho požiadaviek spoločne organizujeme prípravu. Kurzy a konzultácie organizujeme formou mimoškolskej vzdelávacej činnosti.
 Forma kurzov a konzultácií:  skupinové / individuálne
 Miesto konania kurzov a konzultácií:  VELEHRADSKÁ 7/A, BRATISLAVA
 Termíny:  podľa ponuky, alt. dohodou - NOVÉ KURZY V ŠKOLSKOM ROKU 2020/21
 

 K3 - KRESLENIE - Skupinové kurzy a konzultácie 
a
 V3 – VÝTVARNÉ TECHNIKY - Skupinové kurzy a konzultácie 

 - termíny: 
vek 6-15+ rokov /utorok a/alebo štvrtok od 16:00 do 17:30
od veku 12 rokov /utorok a/alebo štvrtok od 18:00 do 19:30
 
 - dĺžka kurzu: 
vhodné pre vek 6-15+ rokov
10x 1,5hod. = celkom 15 hod. (alt. 15x 1hod. = celkom 15 hod.)
alebo 20x 1,5hod. = celkom 30 hod. (alt. 30x 1hod. = celkom 30 hod.)
 
vhodné od veku 12 rokov
10x 1,5hod. = celkom 15 hod. (alt. 5x 3hod. = celkom 15 hod.)
alebo 20x 1,5hod. = celkom 30 hod. (alt. 10x 3hod. = celkom 30 hod.)
 
 - cena kurzu a konzultácií: 
KURZ K3/1v celkovom rozsahu 15 hod.                                                         cena: 135,-€/osoba
KURZ K3/2v celkovom rozsahu 30 hod.                                                         cena: 240,-€/osoba
KURZ V3/1v celkovom rozsahu 15 hod.                                                         cena: 135,-€/osoba
KURZ V3/2v celkovom rozsahu 30 hod.                                                         cena: 240,-€/osoba

 
V prípade záujmu nás kontaktujte.

Kontakt: study.fivebyfive@gmail.com│0907 743 071
____
Tešíme sa na Vás.
kolektív STUDY  I  FIVE by FIVE

FIVE by FIVE s. r. o.