Vnímaj, pozoruj, skúmaj, pochop svoj pohyb a tanec.


Kurz je zameraný na prehĺbenie vedomosti o svojom pohybe a na pochopenie seba samého skrz telesnú skúsenosť.Zažijete seba samých v tvorivom pohybe. Získate väčšiu organickosť, expresivitu a koordináciu v pohybe. Podporíte svoje vnímanie, celkový osobnostný potenciál a kvalitu prežívania seba a medziľudských vzťahov.


Na tematicky zameraných stretnutiach sa budeme venovať vývinovým vzorcom pohybu. Vnímať vzťahy v našom tele, to ako sa naše telo organizuje. Pomocou základných cvičení budeme podporovať prirodzené prepojenia jednotlivých častí tela do organického celku. Skrz tematické zadania a improvizovaný pohyb budeme nachádzať súhru vnútorného prepojenia a vonkajšieho vyjadrenia. Zameriame sa aj na komunikáciu s priestorom, dynamiku pohybu, či na to to, ako sa naše telo tvaruje.


SOM(A)TANEC je o nachádzaní prirodzenosti, jasnosti a tvorivosti (nie len) v pohybe. Je o prebudení nášho "vnútorného tanečníka".


Kurz vychádza z metódy Labanova Analýza Pohybu a somaticky orientovaného systému Bartenieff Fundamentals.


Počas stretnutí budeme uplatňovať princípy a témy somatického systému, ktoré nám umožnia plne sa tešiť z pohybu a cítiť sa v pohybe totálne vedome prepojený a stelesnený: podpora dychu, uzemnenie, pohybový zámer, osobná jedinečnosť, frázovanie, stabilita-mobilita, funkcia-expresia, vonkajší-vnútorný, námaha-zotavenie.


Kurz je určený pre dospelých rôzneho veku. Ľudí, ktorí majú záujem o vedomú prácu s telom. Každé telo je jedinečné. Účastníci pristupujú k pohybovej práci podľa vlastných pohybových možností a skúseností.


TERMÍN: 12.10.-14.12./ každý pondelok v čase od 18:30 do 20:30 / spolu 10 stretnutí (šatňa a tanečná sála sú k dispozícii pre vlastnú prípravu od 18:15; spoločný začiatok o 18:30).


MIESTO: VAWA centrum Kukučínova 2, budova Bravo, 3. poschodie vľavo, Kasárne/Kulturpark, 04001 Košice


INFO A PRIHLÁŠKY:

pst.kosice@gmail.com | 0911 811 095 (Michaela Sabolová)

Miesto je potrebné rezervovať si vopred.


CENA ZA KURZ: 45 €; jednorázový vstup: 6 €

podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia


LEKTORKA:

Michaela Sabolová sa od scénického tanca dostala k súčasnému tancu a performatívnemu umeniu. Spoluzakladateľka organizácie PST-Priestor Súčasného Tanca o.z.. Absolventka bakalárskeho štúdia v odbore Liečebná pedagogika a školy Vedomého Pohybu Reny Milgrom (Praha, Česka republika). V súčasnosti je účastníčkou Certifikovaného vzdelávacieho programu Laban/Bartenieff Fundamentals studies (Berlín, Nemecko). Pri svojej práci prepája súčasný tanec s týmto somatickým systémom.


Priestor Súčasného Tanca, Košice sme iniciatíva na podporu súčasného tanečného umenia v meste Košice. Organizujeme festival súčasného tanca a nového cirkusu „Move fest Košice“. Produkujeme vlastné tanečné predstavenia. Pripravujeme pravidelné a nepravidelné odborné vzdelávacie aktivity pre tanečnú komunitu, laickú verejnosť, deti a mládež. Vytvárame tanečné projekty zamerané na inklúziu ľudí s rôznym znevýhodnením. Zapájame sa do medzinárodných projektov. V našich aktivitách je tanečne umenie aj nástrojom, prostredníctvom ktorého sa účastníci učia vnímať, tvoriť, komunikovať a byť tolerantní. Dlhodobým cieľom nášho občianskeho združenia je dostať súčasný tanec do bežného života človeka, nech návšteva tanečného predstavenia je tak prirodzená ako návšteva kina:)

FACEBOOK EVENT ]]>