Béla Pintér je uznávaný maďarský dramatik a divadelník, ktorý sa nebojí ťažkých tém, tvrdých obrazov a neobvyklých rozuzlení. Jeho hry sú situované do maďarského prostredia, ale rozkrývaním a analýzou psychologického a sociologického pozadia konania postáv prekračujú hranice a stávajú sa atraktívnymi aj pre iné európske krajiny. V Špine sa autor zameral na pomenovanie nebezpečenstva prameniaceho z citovej deprivácie, spoločenských predsudkov a zakorenených stereotypov, ktoré vedú k tragédii všetkých postáv a cestou sa dotýkajú aktuálnych tém, akými sú napríklad inklinácia k extrémizmu a nacionalizmu či nebezpečenstvo intolerancie. V režisérovi Jánovi Luteránovi našiel autor pozorného čitateľa, ktorý jeho posolstvo dokázal pretlmočiť vizuálne pôsobivým a divadelne čistým jazykom so zmyslom pre detail a prácu s hercom. Inscenácia Špina získala ocenenie DOSKY v kategórii Najlepšia inscenácia sezóny 2021/2022.

PREKLAD Gertrud Mária Korpič RÉŽIA Ján Luterán DRAMATURGIA Daniel Majling SCÉNA A KOSTÝMY Diana  Strauszová POHYBOVÁ SPOLUPRÁCA Ladislav Cmorej HUDBA Adam Kuruc, Daniel Fischer ÚČINKUJÚ Monika Hilmerová, Alexander Bárta, Anežka Petrová, Emil Horváth, Ladislav Cmorej, Ondrej Kovaľ, Ivana Kuxová, Richard Stanke, Gabriela Dzuríková PREMIÉRA 24. 3. 2022


Ján Luterán
1984

Odbor divadelná réžia na Vysokej škole múzických umení v Bratislave absolvoval v roku 2010 v ročníku profesora Ľubomíra Vajdičku. Počas štúdia sa zúčastnil na študijnom programe Erasmus v Prahe, kde sa stretol s americkou režisérkou Anne Bogart a pod jej vedením absolvoval herecký tréning Viewpoints. Už od skončenia školy režijne spolupracuje s viacerými slovenskými divadlami. Jeho inscenácie pravidelne hosťujú na slovenských i českých divadelných festivaloch. Je nositeľom dvoch ocenení z festivalu Nová dráma/New Drama a nominantom na cenu Objav roka festivalu Kremnické gagy. Inklinuje k súčasnému divadlu a inscenuje prevažne novú drámu a autorské texty. Jeho rukopis je charakteristický predovšetkým autorským nadhľadom, zmyslom pre originálne divadelné skratky a osobitým humorom, prameniacim najmä z irónie a latentného sarkazmu.


Béla Pintér
1970

Jeden z najvýznamnejších maďarských porevolučných autorov. Svoje hry si aj sám režíruje so Szkéné Színház, nezávislým budapeštianskym divadlo, ktoré spoluzaložil. Niekedy dokonca v inscenáciách aj sám hrá. Medzi ústredné témy jeho tvorby patria neobvyklé životné situácie, ktoré často autor sám prežil. Podáva ich prostredníctvom úprimných, niekedy až bolestných obrazov. Béla Pintér a divadlo Szkéné za svoju tvorbu niekoľkokrát získali Cenu maďarských kritikov. Autor i súbor nachádzajú rovnaké potešenie v pôvodnom maďarskom ľudovom umení, ako aj v postmoderných formách divadelnej tvorby.

Generálnym partnerom SND je Tatra banka.


Slovenské národné divadlo
Béla Pintér: Špina
19.00 v Štúdiu SND na Pribinovej 17
SVK + ENG subtitles / od 15 rokov / 120 min bez prestávky
VSTUPENKY


Inscenácia je súčasťou programu festivalu Nová dráma/New Drama 2023.