Pozývame vás na interaktívny workshop zameraný na ľudskú osobnosť a jej rozmanité charakteristiky.

Workshop sa bude venovať témam:

  • Osobnosť a jej základné zložky
  • Predstavenie rôznych typológií osobnosti
  • Testy na spoznanie typu osobnosti

Pozrieme sa na osobnosť z viacerých uhlov pohľadu, ako je chápaná v klasickej filozofii a aké modely osobnosti rozlišujú novodobé teórie. Prostredníctvom testov zistíme akým typom osobnosti sme, aké sú naše potenciály, čo je našou silnou a čo slabou stránkou. Lepšie poznanie seba samého nám umožní lepšie pracovať s jednotlivými aspektmi svojej osobnosti, ale aj lepšie porozumieť ľuďom vo svojom okolí.

Dĺžka trvania: 2 hodiny s 1 prestávkou
Počet účastníkov je obmedzený na 20 osôb.
Vstupné: 8 €, študenti, seniori 5 €. 

>> Prihláška na WORKSHOP: SPOZNAJ SVOJU OSOBNOSŤ <<
Predaj vstupeniek do štvrtka 30.3.2023 do 14:00.