Spriadanie vlny

Rozsah: 15 hodín / 2 lekcie
Cena: 135 €

Viac informácií

Na kurze sa oboznámite s postupom prípravy a čistenia ovčieho rúna. Osvojíte si technologické postupy česania vlny na hrebeni, krampliach a česačke a spriadania vlny na vretienku a kolovrátku.

Určené pre

Určené pre: dospelí
Miesto konania: Bratislava, Obchodná 64
Kontaktné údaje: Alena Járosiová Hlucháňová, +421 917 532 070, alena.jarosiovahluchanova@uluv.sk


Trvanie kurzu: 22. 3. - 23. 3. 2024
Termín: Piatok, sobota /10.00-18.00/
Lektor: Ľubica Noemi Kováčiková
Cena: 135 €

>> PRIHLÁSIŤ SA


>> Kompletná ponuka kurzov v RCR ÚĽUV v Bratislave / Zimný trimester <<