Prednáškové besedy s autormi kníh, s osobnosťami z vedeckého, kultúrneho, ale aj spoločenského života.

Hosť: PhDr. Jozef Labuda, CSc.,

Téma: Montánna (banská) archeológia v regióne Banskej Štiavnice