Interaktívna prehliadka s kurátorku výstavy. V rámci prehliadky bude možnosť pozorovať živé jedince, ale aj sa ich dotknúť.