Symboly človeka sprevádzajú oddávna, sú súčasťou jeho každodenného života, hoci si toho nie vždy je vedomý. Napriek tomu je nimi neustále priťahovaný, niekedy až fascinovaný. Na nevšednej prechádzke po Bratislave si priblížime známe aj menej známe symboly, ktoré nás každodenne obklopujú v centre mesta.

Prechádzka ponúkne inšpiráciu symbolmi v rámci základných okruhov tém, v ktorých klasická filozofia od nepamäti hľadala odpovede. Budeme hovoriť o cibrení charakteru človeka, o formovaní harmonickej spoločnosti a o vnímaní a význame času.
Putovanie po stopách nadčasových hodnôt známych od starovekých čias začneme na nádvorí Primaciálneho paláca pri výjave sv. Juraja bojujúceho s drakom. Presunieme sa na Hlavné námestie, aby sme si vypočuli „Rolandov" odkaz o význame rytierstva. Pokračovať budeme na Františkánske námestie, kde nám grécke bohyne odkryjú tajomstvo Ideálu Dámy. Odhmotnené steny kaplnky sv. Jána evanjelistu pri františkánskom kostole prehovoria o symbolike gotickej architektúry. Nad strechami Michalskej ulice, posadené na tympanóne Univerzitnej knižnice, nás trpezlivo čakajú základné princípy dobre fungujúcej spoločnosti. Zastavíme sa aj pri Čumilovi, ktorý nám sprostredkuje dramatické posolstvo Platónovej alegórie o ilúzii. A na záver odbočíme na Hviezdoslavovo námestie, na dohľad k hodinám pred hotelom Carlton, aby sme sa ponorili do plynutia času, do jeho zákonitostí a načreli do vôd bohatého sveta mytológie.

Počet účastníkov je obmedzený na 40 osôb.
Vstup bezplaný, rezervácia účasti nutná

>>  Prihláška na Symboly okolo nás – nevšedná prechádzka po Bratislave <<
Rezervácia vstupeniek do piatka 24.3.2023 do 20:00.

Miesto stretnutia: Primaciálne námestie, pred budovou Primaciálneho paláca, 10:00 h