Inscenácia Terra Apathy čerpá z príbehu obce Horné Opatovce, ktorá po výstavbe hlinikárne v Žiari nad Hronom čelila ekologickej katastrofe a v roku 1969 bola uznesením vlády Československej socialistickej republiky zlikvidovaná a vymazaná z mapy. Divadlo Pôtoň dielom nadväzuje na dramaturgickú líniu dokumentárneho divadla, v ktorej sa tvorcovia venujú zabudnutým alebo tabuizovaným témam. Svoj najnovší opus poňali ako industriálne ekooratórium a memento súčasnej civilizácie, ktorá sa nedokáže odpútať od zvyšovania svojho komfortu na úkor životného prostredia. Dielo je postavené na overených faktoch, ktoré však sprostredkúva vo vysoko štylizovanom vizuálnom a zvukovom prejave. Experimentuje s možnosťami ľudského hlasu i tela, rovnako ako s využívaním technických zvukových a vizuálnych vnemov, pomocou ktorých modeluje divácku pozornosť a vnímanie.

NÁMET Michal Ditte LIBRETO Iveta Ditte Jurčová, Ela Lehotská RÉŽIA Iveta Ditte Jurčová DRAMATURGICKÁ SPOLUPRÁCA Peter Pavlac, Michal Ditte HUDBA Michal Paľko VÝTVARNÝ KONCEPT Alex Zelina, Radovan Dranga, Katarína Caková, Iveta Ditte Jurčová SCÉNOGRAFICKÁ REALIZÁCIA Alex Zelina, Radovan Dranga, Katarína Caková POHYBOVÁ SPOLUPRÁCA Renata Ptačin ÚČINKUJE Ela Lehotská PREMIÉRA 7. 6. 2022


Divadlo Pôtoň

Divadlo Pôtoň vzniklo v roku 2000 a programovo sídli na slovenskom vidieku v obci Bátovce. Inscenácie divadla vychádzajú najmä z terénnych výskumov a ohraničuje ich naliehavá spoločenská téma (napríklad Terra Granus – repatriantské výmeny medzi ČSR a Maďarskom, Psota – chudoba na Slovensku, Krajina nepokosených lúk – národná identita Slovákov). Okrem umeleckej tvorby divadlo realizuje aj vzdelávacie projekty, ktoré prepájajú umenie s inými odbormi (sociológia, etnografia, história). Tieto projekty sú zamerané najmä na edukáciu a rozvoj kritického myslenia mladého diváka. Divadlo Pôtoň je nositeľom viacerých ocenení za umeleckú činnosť aj neformálne vzdelávanie a ich tvorba je pravidelne prezentovaná na domácich i zahraničných festivaloch.


Iveta Ditte Jurčová
1968

Absolvovala magisterské štúdium na Vysokej škole múzických umení v Bratislave v odbore divadelná réžia. Ako režisérka spolupracuje s viacerými slovenskými a českými divadelnými scénami. Je autorkou mnohých vzdelávacích projektov v oblasti scénického umenia, v ktorých sa angažovala aj ako lektorka. Jej inscenácie sú pravidelne súčasťou významných festivalov na Slovensku aj v zahraničí. Pre režijné postupy Ivety Ditte Jurčovej je charakteristické oscilovanie medzi realizmom až naturalizmom a silným zveličením, kryštalizujúcim do grotesky. Reálne mieša s ireálnym, tradičné s moderným, symbolické s konkrétnym, aby na divadelné javisko preniesla skutočnosť, najmä tú problematickú.


Ela Lehotská
1973

Slovenská filmová a divadelná herečka. Študovala herectvo na Katedre alternatívneho a bábkového divadla na DAMU v Prahe. Herecky pôsobila najmä v divadlách v Českej republike (Činoherní studio Ústí nad Labem, HaDivadlo Brno, Divadlo U stolu či Divadlo Na zábradlí). Za postavu Zuzany vo filme Ostrým nožom bola nominovaná na národné ceny Slnko v sieti v kategórii Najlepší ženský herecký výkon v hlavnej úlohe. S Divadlom Pôtoň spolupracuje od roku 2019.

Vznik inscenácie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.


Divadlo Pôtoň
Iveta Ditte Jurčová - Ela Lehotská: Terra Apathy
19.00 v A4 - priestor súčasnej kultúry na Karpatskej 2
SVK + ENG subtitles / od 12 rokov / 60 min bez prestávky


Inscenácia je súčasťou programu festivalu Nová dráma/New Drama 2023.