Rozsah: 4 hodiny/ 1 lekcia
Kapacita: 1 osôb
Cena: 106 €


Viac informácii

Na kurze sa oboznámite s fungovaním krosien, naučíte sa pomenovať ich jednotlivé časti a pripraviť si materiál. Osvojíte si technologický postup tkania a zhotovíte si koberec rozmerov cca 45 x 100 cm z textilného odpadu s vlastným vzorom.

Určené pre: dospelí

Miesto konania: Bratislava, Obchodná 64 / ZOBRAZIŤ NA MAPE

Kontaktné údaje: Alena Járosiová Hlucháňová, tel.: +421 917 532 070, alena.jarosiovahluchanova@uluv.sk


Termíny

Termín: po individuálnej dohode
Lektor: Jarmila Rybánska
Cena: 106 €

>> PRIHLÁSIŤ SA <<


>> Kompletná ponuka Školy remesiel - UĽUV Bratislava <<