TKANIE NA KARTIČKÁCH

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze spoznáte predtkáčske techniky využívané na Slovensku. Naučíte sa technologické postupy výroby tkaníc pomocou kartičiek. Osvojíte si poznatky o použití tkaníc v minulosti a o možnostiach ich uplatnenia v súčasnosti.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre pokročilých.

Rozsah kurzu

10 hodín / 4 lekcie

Cena kurzu

40 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje. 

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzovzoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 17.00 – 19.30 Lívia Macková
  5. 10. 2020 – 26. 10. 2020  

Zdroj: www.uluv.sk